Utvärdering vägledning 2017

 0%
Bakgrund Vägledningen

Du besvarar frågorna anonymt och all information behandlas konfidentiellt.  
Bakgrund

Kön
Du måste välja minst 1 alternativ.
Du får välja max 1 alternativ.
1. Kvinna
2. Man
3. Annat

Ålder
Du måste välja minst 1 alternativ.
Du får välja max 1 alternativ.
1. 15-20
2. 21-25
3. 26-30
4. 31-35
5. 36-40
6. 41-50
7. 51-60
8. 60+

Student just nu/avslutade studier
Du måste välja minst 1 alternativ.
Du får välja max 1 alternativ.
1. Gymnasieelev (pågående)
2. Studerar vid Höskolan i Borås (pågående)
3. Alumni från Högskolan i Borås (oavsett när)
4. Studerar på annat lärosäte/universitet (pågående)
5. Alumni från annat lärosäte/universitet (oavsett när)
6. Studerar på YH/folkhögskola/annat (pågående)
7. Alumni från på YH/folkhögskola/annat (oavsett när)
8. Har studerat på grundskolenivå (endast)