ANDT på schemat; utbildning om undervisning för att arbeta drogförebyggande i skolan
Syftet med utbildningen är att inspirera och ge metodstöd
när det gäller undervisning om droger - alkohol, narkotika, dopning och tobak - i skolan.

Föreläsare
Anna Fredriksson, Samordnare, CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning)

ANDT på schemat: metodmaterial för lärare som går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika skolämnen.

 

Program 

8:45 – 9:00 Tid att logga in

9:00 – 9:15 Introduktion

9:15 – 10:00 Anna Fredriksson, ANDT på schemat

10:00– 10:20 Fikapaus

10:20 – 11:15 Anna Fredriksson, ANDT på schemat fortsättning

11:15–11:30 Utvärdering och avslutning


Datum:2021-02-25
Tid:08:45 - 11:30
Plats:Digital sändning
Adress:-
Ort:Göteborg
Antal platser kvar:79 / 100
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Befattning:
Företag/Organisation:
 
Övrigt
 
Övrig information, särskilda behov eller önskemål
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren