Teckenspråk i Fokus 2021


Är du en av de som i ditt arbete möter eller vänder dig till göteborgare? 
Här är tillfället för dig att få nya perspektiv på och veta mer om dövas livssituation.
Välkommen till Teckenspråk i Fokus och en digital föreläsning.
Föreläsningen startar klockan 9.00 och efteråt finns möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och Teckenspråksforum.
Anmälan krävs.
Föreläsningen är på svenskt teckenspråk och taltolkas.

”Tolkning, tillgänglighet och delaktighet för döva
- som patienter eller medborgare?”
Presentationen fokuserar på frågor om tillgänglighet och delaktighet genom svenskt teckenspråk och teckenspråkstolkning för döva. Det finns olika strukturer som såväl underlättar som hindrar att döva och hörselskadade blir delaktiga i samhället, och användning av teckenspråkstolkar är inte alltid oproblematiskt. I presentationen kommer resultat från ett forskningsprojekt som heter Delaktighet för alla? att presenteras. Där har 25 döva och hörselskadade unga vuxna följts i vardagen i många olika sammanhang och analysen visar att de är positionerade i samhället som både patienter och medborgare. Ojämna maktförhållanden placerar dem i passiva roller, som patienter, med begränsade möjligheter att forma tolktjänsterna, samtidigt som de får ett stort ansvar för att allt ska fungera smidigt. I presentationen kommer även döva nyanländas språkliga situation att tas upp. Denna grupp har en särskilt utsatt position i Sverige, beroende på sin språkliga bakgrund och tillgången till ett språk under uppväxten, vilket påverkar deras möjligheter
till delaktighet i det svenska samhället

Föreläsare Ingela Holmström, Fil. dr, universitetslektor på Stockholms universitet
 
 
 

Datum:2021-05-11
Tid:09:00 - 10:30

Sista anmälningsdatum:
2021-05-10 kl: 16:00
Antal platser kvar:406 / 500
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Företag/Organisation:  *
Befattning:  *
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren