Tobaksfri skoltid

Skolan som social miljö och normsättare har stor betydelse i etablering av ungdomars levnadsvanor. De flesta unga som använder tobak börjar att röka eller snusa under tonåren. 
 Hur kan vi arbeta systematiskt med tobaksfri skoltid för att hjälpa eleverna att förbli tobaksfria genom skolåren?
Den här halvdagen vänder sig till rektorer, elevhälsopersonal och skolpersonal från årskurs 6 i grundskolan till gymnasiet, med syftet att inspirera,  ge stöd och verktyg i skolans tobaksförebyggande arbete. 

Föreläsare
Maria Martini, utvecklingsledare ANDTS - förebyggande, Socialförvaltning Centrum/Göteborgs stad
Louise Adermark, docent i neurobiologi, Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet
Niklas Odén, utredare, Kompetenscenter barn och unga/Socialförvaltningen/Stockholm

Sänds digitalt

Program
8:50- 9:00  Tid att koppla upp sig
9:00 – 9:15 Introduktion och incheckning
9:15 – 9:35 Tobaksanvändning bland unga i Göteborgs stad – lägesbild; Maria Martini  
9:35 – 10.10 Forskning om hur barn och ungdomar påverkas av nikotin; Louise Adermark
10:10-10:30 Fikapaus
10:30 – 11.15 Om metoden Tobaksfri skoltid - Niklas Odén
11:15 –11:30 Avslutning 

Har du frågor vänd dig till:
Maria Martini Telefon: 031 – 367 93 67, 0725 -51 23 31

E-post: maria.martini@socialcentrum.goteborg.se


Datum:2021-05-12
Tid:09:00 - 11:30
Plats:Halvdagen sänds digitalt
Adress:0   Visa karta
Ort:0

Sista anmälningsdatum:
2021-05-07 kl: 14:30
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
Befattning:
Företag/Organisation:
 
Övrigt
 
Övrig information, särskilda behov
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren