Informationsträff om statliga ersättningar för flyktingmottagande
Torsdagen den 6 maj kommer Migrationsverket i en digital presentation för Gävleborgs, Uppsala och Västernorrlands län att informera om nya bidrag, regler och lagar gällande statsbidrag inom flyktingmottagning, ensamkommande barn och asylsökande.
 
Målgrupp: Ledningsfunktioner, ekonomer, handläggare, administratörer, flyktingsamordnare, föreståndare vid boenden för ensamkommande barn m fl., inom kommuner och regioner som arbetar med återsökning av kostnader.

Se mer i Inbjudan.

En länk till informationsträffen skickas ut till dig med bekräftelsemejlet. Föreläsningen genomförs via Teams.

Vid frågor eller funderingar kontakta:
Bente Sandström
bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

Vid anmälan ska kön uppges. Vi använder uppgifterna till statistik för uppföljning av vårat jämställdhetsarbete (könsuppdelad statistik). Med kön menar vi könsidentitet. alltså det kön som du själv känner dig som. Valbara svarsalternativ är kvinna, man, annan eller vill ej uppge.
Datum:2021-05-06
Tid:08:30 - 12:00
Plats:Integration Gävleborg
Adress:Borgmästarplan 2
Postnr:80170
Ort:Gävle

Sista anmälningsdatum:
2021-05-03 kl: 23:15
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Företag/Organisation:  *
Kön *
Nyhetsbrev: Ja     Nej