Föreläsningsserie- Eritrea
Under 2020 anordnades inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg en uppskattade föreläsningsserie och Mellanöstern och Syrien. Under våren kommer nu en ny digital föreläsningsserie med fokus på Eritrea, Kongo- Kinshasa och Sudan & Sydsudan att genomföras vid tre respektive tillfällen.
 
Varje föreläsningstillfälle inleds med en kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden som följs upp av en workshop/ diskussion kring föreläsningen samt möjlighet att diskutera egna erfarenheter av att arbeta med migrationsfrågor.
 
 
26/4–2021 14:30-16:00 Migrationens villkor: Eritrea
En kort övergripande bild av aktuella politiska och sociala förhållanden kommer att presenteras. Bland annat varför beslutar sig människor för att lämna Eritrea? Vilka etniska/religiösa grupper dominerar och vilka är i minoritet? Finns det grupper som är utsatta för förföljelse? Slutligen lyfter vi sociala relationer kopplat till kön och religion.

Se mer i Inbjudan.

En länk till informationsträffen skickas ut till dig med bekräftelsemejlet. Föreläsningen genomförs via Teams.

Vid frågor eller funderingar kontakta:
Bente Sandström
bente.sandstrom@nordanstig.se

Vid anmälan ska kön uppges. Vi använder uppgifterna till statistik för uppföljning av vårat jämställdhetsarbete (könsuppdelad statistik). Med kön menar vi könsidentitet. alltså det kön som du själv känner dig som. Valbara svarsalternativ är kvinna, man, annan eller vill ej uppge.
Datum:2021-04-26
Tid:14:30 - 16:00
Plats:Integration Gävleborg
Adress:Borgmästarplan 2
Postnr:80170
Ort:Gävle

Sista anmälningsdatum:
2021-04-23 kl: 23:45
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Företag/Organisation:  *
Kön *
Nyhetsbrev: Ja     Nej