Killar och sexuellt våld

 

 

Välkommen till KILLAR OCH SEXUELLT VÅLD, tors 17 juni, kl 13-15

Det sexuella våldet i samhället är könat. Det är framför allt killar som utövar sexuellt våld, och det är framför allt tjejer och transpersoner som utsätts. Det sexuella våldet kan alltså förstås som ett jämställdhetsproblem, som inte har sin grund i människans sexuella biologi, utan i hur vi organiserat vårt samhälle. Om sexuellt våld är ett inlärt beteende bör det också kunna läras av. Och om killar och unga män oftast är förövare, är samma grupper nyckeln till lösningen.
 
Under eftermiddagen berättar Inti Chavez Perez om forskningsläget för det förebyggande arbetet mot killars sexuella våld i vardagen. Varför utövar killar sexuellt våld? Hur ser detta våld ut? Och framför allt, vad kan vi göra åt det? 
 
 
Inti Chavez Perez är sexualupplysare och arbetar för SRHR-teamet vid Göteborgs Stad. Hans bok Respekt, en sexbok för killar har publicerats på 19 språk världen över.
 

Seminariet är kostnadsfritt och erbjuds till medarbetare i Göteborgs stad och till Dialogas avtalskommuner.

Plats: Digitalt via Teams, länk och instruktioner skickas ut någon dag innan utbildningsstart.


Så här behandlar Social resursförvaltning dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183


Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!
  
Datum:2021-06-17
Tid:13:00 - 15:00

Sista anmälningsdatum:
2021-06-11 kl: 17:00
Antal platser kvar:0 / 50
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren