Miljöer för alla sinnen

Vi har alla behov av sinnesintryck och dessa är grundläggande för att vi ska utvecklas och må bra. Sinnena informerar oss om den egna kroppens fysiska tillstånd och om den värld vi lever i. Understimulering av våra sinnen ger negativa effekter på olika funktioner, utveckling och välmående.

Personer med en omfattande funktionsnedsättning, har ofta nedsatt förmåga till kommunikation och begränsade möjligheter att förflytta sig själva. Detta medför att de har mindre möjligheter att reglera de sinnesintryck de utsätts för och kan därmed riskera både att bli över- eller understimulerade av sinnesintryck i sin vardag.

Vi vill med denna kurs ge kunskap om våra olika sinnen samt ge idéer och tips till hur du som personal eller närstående kan använda sinnesstimulerande miljöer för personer på tidig utvecklingsnivå.

Kursinnehåll

  • Teori om våra sinnen, deras funktion och hur sinnena samspelar med varandra
  • Hur vi kan använder våra sinnen för att öka eller sänka vår vakenhet
  • Exempel på hur sinnesstimulerande miljöer kan användas, utifrån olika behov och målgrupper
  • Utformning av sinnestimulerande miljöer, med utgångspunkt i Eldorados aktivitets- och sinnesrum, men där du också får chans att fundera över hur du vill arbeta med sinnesstimulerande miljöer i din vardag

Utbildningsledare
Berit Larsson & Sara Rundqvist
berit.larsson@funktionsstod.goteborg.se
sara.maria.rundqvist@funktionsstod.goteborg.se

Kostnad
1100 kr för dig som bor eller arbetar i Göteborg.
1300 kr för övriga.
Priserna är exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter nedan. Fält med asterisk (*) är obligatoriska.

På grund av begränsningar i vårt system går det tyvärr inte att anmäla en grupp från samma arbetsplats samtidigt. Formuläret måste fyllas i och skickas separat för varje person.

Om du senare skulle få förhinder kan du avanmäla dig via länk i e-postbekräftelse som skickas till dig efter ifylld anmälan. Sista avanmälningsdatum är två veckor innan utbildningen. Därefter är anmälan bindande och hela kostnaden debiteras. Det går däremot bra att utse en ersättare som tar anmäld deltagares plats.

Vid för får anmälningar ställs utbildningen in och då debiteras ingen avgift.

Du kommer att få en inbjudan cirka två veckor före utbildningen.

Om du har frågor, skicka ett e-postmeddelande till eldorado@funktionsstod.goteborg.se eller ring på telefonnummer 031-367 94 20.

Varmt välkommen!
Datum:2021-12-01
Tid:09:00 - 16:00
Plats:Eldorado, Dalheimers hus
Adress:Slottsskogsgatan 12   Visa karta
Postnr:41453
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2021-11-16 kl: 23:59
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Företag/Organisation:  *
Arbetsplats  *
Fakturaadress  *
Organisationsnummer (personnummer om du betalar privat)  *
Mottagarkod (obligatorisk för dig som arbetar inom Göteborgs Stad)
Ev. specialkost
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren