25 november 2021 - Det könsspecifika våldet

 

Varmt välkommen till 2021 års webbkonferens på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
I år uppmärksammar vi det könsspecifika våldet.Tid: Torsdag 25 november kl 8:30 - 12:00.
Plats: Digitalt via utskickad länk

Dagens innehåll:

  • Rebecka Andersson, generalsekreterare för Unizon, inledningstalar.
  • Sara Skog Waller, fil.dr i psykologi, föreläser om hur mäns våld och kvinnors särskilda utsatthet omformuleras och osynliggörs. Föreläsningen berör bland annat kvinnors berättelser om att lämnas ensamma av samhället med våldet. Vidare tar föreläsaren upp vikten av omgivningens, inte minst myndigheters respons, och vikten av att synliggöra det könsspecifika våldet.
  • Ett efterföljande samtal med representanter för kommun och region avslutar förmiddagen.


Årets konferens kommer att sändas digitalt och du får en länk utskickad den 23e november!


Webbkonferensen riktar sig till medarbetare, chefer och politiker i Västra Götalands län, till exempel inom socialtjänst, förskola/skola, hälso- och sjukvård, samt berörda ideella organisationer. Konferensen är ett samarbete mellan Dialoga - Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland

För att arrangörerna ska kunna ge dig bästa möjliga konferensupplevelse ber vi dig ange eventuella behov av tillgänglighetsanpassning.

Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!
 

Så här behandlar Social resursförvaltning dina personuppgifter:
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

 
  
Datum:2021-11-25
Tid:08:30 - 12:00

Sista anmälningsdatum:
2021-11-08 kl: 17:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar inom
 
Jag arbetar inom *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Tillgänglighetsanpassning
 
Ange behov av särskild tillgänglighetsanpassning (exempelvis teckentolkning)
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren