Uppstartskonferens Jämlikt Gävleborg
Välkommen till en innehållsrik och kunskapshöjande eftermiddag! Vi möts digitalt för att ta del av:
  • Resultat från Jämlikhetsutredningen, Region Gävleborg.
  • Finansminister Magdalena Anderssons tankar om regeringens fortsatta arbete utifrån Jämlikhetskommissionens betänkande.
  • Samtal med representanter från länet om hur vi skapar ett mer jämlikt Gävleborg.
  • Anna Balkfors, seniorkonsult Ramboll, om vad som blir viktigt för att gå från ord till handling, utifrån lärdomar från Jämlikhetskommissionen, Kommissionen för jämlik hälsa och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Datum:2021-11-17
Tid:13:00 - 17:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
Företag/Organisation:  *
Befattning:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
Villkor
Uppgifterna du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Uppgifterna tas bort när eventet och utvärderingen är slutförd.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech Solutions AB (ägare av eventonline.se) har tillgång till dina uppgifter.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren