23 november 2021 Dialogas Orange Day aktivitet

 

 

Välkommen till ett webbinarium om våld i nära relationer 2021-11-23 kl 13-15

 

Medverkande är Christell Andersson och kuratorer från Kriscentrum för kvinnor
Christell Andersson har levt med våld i nära relation i över 30 år. Hör hennes personliga berättelse om den tiden och hur hon hittade nyckeln till att ta sig ut. 
Kuratorer på Kriscentrum för kvinnor berättar om samtalsmottagningen där de erbjuder stöd och hjälp att bearbeta och förändra en svår situation. De berättar också om det skyddade boendet som erbjuder skydd från hot och våld.
 

Webbinariet är kostnadsfritt och erbjuds till medarbetare i Göteborgs stad och till Dialogas avtalskommuner samt till ideella organisationer. Webbinariet lämpar sig särskilt väl för de som inte tidigare är så insatta i frågan och som vill veta mer.


Plats: Digitalt via Teams, länk och instruktioner skickas ut någon dag innan webbinariet den 23 november 


Så här behandlar Socialförvaltning Centrum dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183


Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!
  
Datum:2021-11-23
Tid:13:00 - 15:00

Sista anmälningsdatum:
2021-11-19 kl: 16:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren