Sista anmälningsdatum:
2021-12-01 kl: 23:00
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Vem är du?
Särskilda behov/information till arrangören
Villkor
INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi på Kalmar Science Park AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög dataskyddsnivå.

Personuppgifter samlas in av Kalmar Science Park, 556504–2859, som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Microsoft Corporation, Viva Media AB och Svensk Dokumenthantering AB har tillgång till dina uppgifter.

Personuppgiftsbehandling för anmälan till evenemang och för statistiska ändamål:

För att kunna hantera din anmälan till våra evenemang behöver vi behandla personuppgifterna i formuläret. Vi samlar även in namn, e-post och telefonnummer för statistiska ändamål. Statistikrapporter har alltid anonymiserats vid delgivning externt.

Vår personuppgiftsbehandling grundar sig för bägge dessa ändamål på intresseavvägning enligt GDPR artikel 6.1 f. Vårt berättigade intresse är att kunna genomföra vårt offentliga uppdrag att bidra till tillväxt och innovation i näringslivet.

Personuppgiftsbehandling för framtida nyhetsutskick:

Kalmar Science Park ber om samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här (namn, telefonnummer, e-post och företag/organisation) för att kunna informera om våra tjänster, nyheter och aktiviteter framöver.

När vi skickar ut information om nyheter och aktiviteter görs det via vårt eventhanteringssystem EventOnline. Systemet använder en e-postklient som är baserad i USA - DigitalOcean. Denna leverantör är ansluten till avtalet Data Privacy Framework och därmed säkerställs en adekvat skyddsnivå för överföring till tredje land.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du via länken avregistrera i våra utskick eller genom att kontakta karin.weddingo@kalmarsciencepark.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina rättigheter:

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren