Hedersrelaterad våld & förtryck med inriktning skola & fritidsverksamhet

Hedersrelaterad våld & förtryck - inriktning skola & fritidsverksamhet
 

 


5 maj 2022, kl: 09.00 - 15.00

Plats: Meddelas via e-post till de anmälda cirka två veckor innan utbildningen startar. Utbildningen kan komma att genomföras digitalt. 
 

Om utbildningen:
Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån hos medarbetare inom förskola, skolan & fritids som i sitt arbete möter barn och familjer som lever i hederskontext.
 
Utbildningen är heldag och varvas med föreläsningar & grupparbeten.
Utbildningen vänder sig till dig som redan deltagit i Dialogas basutbildning om hedersrelaterad våld & förtryck.
 

Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till medarbetare i Göteborgs stad och till Dialogas avtalskommuner samt till ideella organisationer. 

Dialogas utbildningar är efterfrågade och blir snabbt fullbokade. För att så många som möjligt ska få möjlighet att delta finns en reservlista kopplad till anmälningssystemet. För att den ska fungera är det viktigt att avanmäla sig vid förhinder!


Vid frågor, kontakta: marita.solveig.johansson@socialcentrum.goteborg.se


Så här behandlar Socialförvaltning Centrum dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

  
Datum:2022-05-05
Tid:09:00 - 15:00
Plats:Meddelas två veckor innan
Adress:Meddelas två veckor innan   Visa karta
Postnr:41453
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2022-04-21 kl: 23:00
Antal platser kvar:16 / 27
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Ange ev allergi/kost, behov av hjälpmedel, etc.
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren