Välkommen till en temadag om heder

 

 

En kunskapshöjande dag för dig som vill veta mer om hur det är att växa upp och leva i en familj med hedersnormer och som möter pojkar och unga män i en hederskontext

 

26 oktober kl 08.30-16.00, Burgårdens konferenscenter Skånegatan 20 Göteborg
Målgrupp: Medarbetare i Göteborgstad, VG- regionen, Polisen och civilsamhället. Avtalskommuner till Dialoga och Regionalt stödcentrumheder
Sista anmälningsdag 17 oktober 
Kostnadsfritt: fika och lunch ingår

08:30 Regionalt stödcentrum heder, inledning och presentation

09:00 Hanna Saadi, född och uppvuxen i Göteborg kommer att prata om att växa upp i en familj med hedersnormer och om att bli bortgift mot sin vilja. Vägen till att förlåta och bygga upp relationen till föräldrarna har varit lång

10:00 Fika med smörgås och ljuddrama (tag med telefon och hörlurar)

10:30 Linnamottagningen presenterar helt nytt material ”Killars röster”- ett metodmaterial om killar, heder och machonormer

12:00-13:00 Lunch serveras på Burgården

13:00 Devin Rexvid, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet belyser pojkar och unga mäns villkor och dubbla roller, som både offer och förövare, i en hederskontext. Fokus kommer att ligga på socialisering av pojkar i hedersnormer men också på relationen bror-syster, far- son och mor-son

14:30 Eftermiddagsfika

14:50 Fortsättning  Devin Rexvid Föreläsningen avslutas med tankar kring hur samhället skulle kunna jobba med pojkar som utsätts och/eller utsätter andra för hedersrelaterat förtryck och våld.

15:30- 16:00 Tid för frågor 

 . För att så många som möjligt ska få möjlighet att delta finns en reservlista kopplad till anmälningssystemet. För att den ska fungera är det viktigt att avanmäla sig vid förhinder!Vid frågor, kontakta: birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se


Så här behandlar Socialförvaltning Centrum dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

  
Datum:2022-10-26
Tid:08:30 - 16:00
Plats:Burgårdens konferenscenter
Adress:Skånegatan 20   Visa karta
Postnr:41250
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2022-10-21 kl: 15:00
Antal platser kvar:27 / 450
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Ange ev allergi/kost, behov av hjälpmedel, etc.
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren