Nationell webbkonferens om kvinnlig könsstympning

 


Välkommen till en nationell webbkonferens om kvinnlig könsstympning torsdag 3:e februari kl. 9.-15.15 

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett övergrepp och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Könsstympning är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. För att sätta fokus på detta är 6 februari utsedd till Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Detta uppmärksammar vi genom en nationell webbkonferens 3 februari.

Konferensen arrangeras av Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer samt Dialoga, Göteborgs Stad i samverkan.

Målgrupp:  Yrkesverksamma från myndigheter och representanter från ideella organisationer.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri 

Plats: Digitalt via Skype. Länk och instruktioner skickas ut dagen innan konferensen.

Så här behandlar socialförvaltningen Centrum dina personuppgifter.

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!
  
Datum:2022-02-03
Tid:09:00 - 15:15

Sista anmälningsdatum:
2022-02-01 kl: 17:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren