Basutbildning Heder (2023:4)

 

Välkommen att anmäla dig till basutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck där inga förkunskaper krävs för att delta 

Basutbildningen syftar till att ge och höja kunskapsnivån hos medarbetare som i sitt arbete möter barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck  

Exempel på innehåll: 

  • Vad är hedersrelaterad våld och förtryck   
  • Våldets uttrycksformer  
  • Våldsutsatta och våldsutövare    
  • Bemötande,   
  • Att upptäcka vilka frågor skall jag ställa 
  • Uppbrottsprocess och ambivalens 
  • Skydd och säkerhet 

  
Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad, Medarbetare i avtalskommuner till Regionalt stödcenter
Datum och tid   18 oktober 09-16 och 7 november 09-12 

Platser: 40 

Plats: Burgårdens konferenscenter Skånegatan 20 Göteborg 

Ingår: Fika förmiddag och eftermiddag men inte lunch, den äter du på egen hand 
 

Kostnadsfritt men det är mycket viktigt att du avanmäler dig om du inte kommer då vi alltid har kö på platserna. Påminnelse mail skickas ut ca 10 dgr innan första tillfället 

Kontaktperson Regionalt stödcenter heder: 

 Birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se      072-856 55 52 

 

 
Påminnelse skickas ut ca 10 dgr innan 
Våra utbildningar är efterfrågade och blir snabbt fullbokade. För att så många som möjligt ska få möjlighet att delta finns en reservlista kopplat till anmälningssystemet. För att den ska fungera är det viktigt att avanmäla sig vid förhinder!
 
   

 


Vid frågor, kontakta: birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se


Så här behandlar Socialförvaltning Centrum dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

  
Datum:2023-10-18
Tid:09:00 - 16:00
Plats:Burgårdens konferenscenter
Adress:Skånegatan 20   Visa karta
Postnr:41251
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2023-10-11 kl: 12:00
Antal platser kvar:1 / 50
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Ange ev allergi/kost, behov av hjälpmedel, etc.
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren