Patriark version 2

 

 

Kursen ger dig kunskaper och behörighet att använda PATRIARK vid riskbedömning för personer som lever i en hederskontext.  
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med problematiken. Den ger vägledning i att på ett strukturerat, professionellt och evidensbaserat sätt bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Utbildningen berör bland annat: 

  • Vad är en strukturerad professionell riskbedömning 
  • Risk- och sårbarhetsfaktorer 
  • Riskformulering  
  • Beslutsteorin och dess olika termer  
  • Riskscenarier och riskhantering 
  • Vad innebär en evidensbaserad riskbedömning? 

 

Utbildningen innehåller både teoretisk föreläsning och gruppövningar. 
Genomförd utbildning innebär formell behörighet att använda PATRIARK 

 
Utbildare:Lina Lycke och Ekaterina Boytsova licensierade utbildare 
Datum och tid: 26 okt. kl. 09.00-16.00 och 27 okt kl 09-12 
Plats: Stora arkitekten våning 4 Norra Hamngatan 8 Göteborg 

Ingår: Kursbok och fika men ej lunch  
Målgrupp: Myndighetsutövande socialtjänst med grundutbildning inom hedersrelaterat våld och förtyck från Göteborgs Stad och Regionalt stödcentrums avtalskommuner 
Maxantal deltagare:30 (är intresset stort kommer vi fördela platserna utifrån förvaltning och avtalskommuner)  

Kostnadsfri utbildning MEN du måste avanmäla dig i tid då det kan vara många på kö 
Utbildningarna är efterfrågade och blir snabbt fullbokade. För att så många som möjligt ska få möjlighet att delta finns en reservlista kopplat till anmälningssystemet. För att den ska fungera är det viktigt att avanmäla sig vid förhinder! Kontaktperson: birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se 
 

 

 

 
Utbildningarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika men inte lunch. Det finns ett flertal restauranger runt Maria plan och på Dalheimers hus
 
Påminnelse skickas ut ca 10 dgr innan
Våra utbildningar är efterfrågade och blir snabbt fullbokade. För att så många som möjligt ska få möjlighet att delta finns en reservlista kopplat till anmälningssystemet. För att den ska fungera är det viktigt att avanmäla sig vid förhinder!
 
   

Vid frågor, kontakta: birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.seSå här behandlar Socialförvaltning Centrum dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

  
Datum:2023-10-26
Tid:09:00 - 16:00
Plats:Socialförvaltning centrum
Adress:Norra Hamngatan 8 vån 4   Visa karta
Postnr:41114
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2023-10-18 kl: 12:00
Antal platser kvar:10 / 30
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Ange ev allergi/kost, behov av hjälpmedel, etc.
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren