Hedersrelaterat våld och funktionsnedsättningSyftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån hos medarbetare som i sitt arbete möter barn och vuxna med funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

Förmiddagens innehåll
•Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?
•Våldets uttrycksformer
•Den särskilda utsattheten, rätten till ett gott liv
•Att upptäcka, varningssignaler
•Vilka frågor kan jag ska ställa
•Vad gör jag med svaren
 
Datum och tid
•Tisdag den 26 mars klockan 9-12
 
Plats
Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20 Göteborg
  40 platser. Fika förmiddag  ingår. 

kontaktperson gällande utbildningar 
birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se

 

Datum:2024-03-26
Tid:09:00 - 12:00
Plats:Burgårdens konferenscenter
Adress:Skånegatan 20   Visa karta
Postnr:41251
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2024-03-18 kl: 09:00
Antal platser kvar:28 / 45
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Befattning:
Företag/Organisation:
Övrigt:
Mobilnummer:
 *
Ort (hem):  *
Ange ev allergi/kost, behov av hjälpmedel, etc.
Nyhetsbrev: Ja     Nej
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren