Mariadagen

 

En dag om ungdomar och droger.
 
Välkommen till Mini-Marias heldag med fokus på ungdomar och substansbruksfrågor: Hur ser det ut i dagsläget, vilka substanser använder ungdomarna och hur jobbar Mini-Maria med ungdomarna och deras familjer? Dagen är till för dig som yrkesverksam och som möter ungdomar i ditt arbete.
 
Tid/datum: 28 februari 2024
Klockan 08:30-15:30

Plats:
Dalheimers hus, Hultbergssalen Slottsskogsgatan 12

Pris:Det är gratis att delta. Vi tar ut en avgift på 500 kronor om platsen inte används. För- och eftermiddagsfika ingår, ej lunch.

 
Vid övriga frågor kontakta: kristoffer.lindgren@socialcentrum.goteborg.se
 
Datum:2024-02-28
Tid:08:30 - 15:30
Plats:Dalheimers hus
Adress:Slottsskogsgatan 12   Visa karta
Postnr:41453
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2024-02-14 kl: 15:00
Antal platser kvar:0 / 150
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Företag/Organisation:
Kommun  *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Övrigt
 
Ange ev allergi/kost, behov av hjälpmedel, etc.
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren