Kvinnogrupp Rundan 3.0 (jämna veckor) 240904


Välkommen att anmäla dig till Självhjälpsgrupp på Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg med temat: 
”Kvinnogrupp Rundan 3.0” 
(jämna veckor)

Gruppstart: 4 september, onsdag, kl. 17:00-18:50
Gruppen fortsätter därefter att ses varannan vecka (jämna veckor) samma dag och tid tills gruppen väljer att avsluta. 

De 3 första gångerna kommer en Igångsättare att vara med för att visa hur samtalsmetoden Rundan 3.0 fungerar samt dela annan viktig information, därefter är gruppen självgående.

Kostnad: 10 kr/tillfälle för den som kan, annars är du välkommen i alla fall. Kaffe/te ingår.


Beskrivning av temat: 

Det här är en grupp för dig som redan har varit med i en Kvinnogrupp på Solkatten med vanliga Rundan. Du är bekväm med den samtalsmetoden och vill nu prova att gå lite djupare in i att utforska dig själv tillsammans med andra kvinnor. 

Vad är då Rundan 3.0? Jo det är en slags utveckling av vanliga Rundan som gör att deltagarna exempelvis kommer djupare i sin förmåga att utveckla en hälsosam relation till sina egna och andras känslor. I gruppen kommer du exempelvis få lära dig att göra en ”check in”, en metod för att scanna av dig själv på flera områden/plan. När Rundan 3.0 används kan någon av deltagarna ställa en sk öppen/kraftfull fråga till någon annan, men naturligtvis endast och under förutsättning att personen tackar JA till frågan. Du stärker mao din förmåga att säga JA när du menar JA och NEJ när du menar NEJ. 

Visst låter det spännande! Är du mer nyfiken på Rundan 3.0 kan du läsa mer ingående information här:
Info inför Rundan 3.0-cirkel på Solkatten

Kom och dela dina tankar och känslor och utforska tillsammans med andra i en Självhjälpsgrupp på Självhjälpshuset Solkatten.​ 
Du är inte ensam!


Att gå i självhjälpsgrupp 

Vi rekommenderar att du prioriterar att vara med minst 5 gånger i självhjälpsgruppen innan du beslutar om det kommer att hjälpa dig. Självhjälpsgrupper är inte som att gå en kurs eller andra formella utbildningar. För vissa så är redan första tillfället en fantastisk upplevelse medan för andra kan det ta några tillfällen innan de får den insikten.  
Efter 5 tillfällen brukar majoriteten känna ”Wow! Jag har verkligen förändrats sedan jag började gå i en självhjälpsgrupp och fått mycket nytta av det.” Några säger till och med ”Självhjälpsgrupper har räddat mitt liv” 

Efter det brukar de flesta vilja fortsätta för att uppnå ännu mer positiv förändring. 

I och med det så rekommenderar vi alla att boka upp de kommande 5 tillfällena i sin kalender och att du prioriterar det.

Efter dessa fem gånger så kan gruppen ta upp om de vill fortsätta, vilket vi är övertygade om att de allra flesta vill göra.


Viktig info att läsa innan du anmäler dig: https://sjalvhjalp.com/viktig-info-innan-anmalan/ 

Vill du veta mer om självhjälpsgrupper? Klicka här: https://sjalvhjalp.com/om-sjalvhjalpsgrupper/ 

OBS! Bekräftelsemailet kan hamna i skräpposten, så kolla därför där om du inte har fått någon bekräftelse från oss.

Varmt välkommen till Självhjälpshuset Solkatten!

----------


Datum:2024-09-04
Tid:17:00 - 18:50
Plats:Självhjälphuset Solkatten
Adress:Majorsgatan 8   Visa karta
Postnr:41308
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2024-09-01 kl: 23:45
Antal platser kvar:8 / 12
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Ort (hem):
Övrigt:
Villkor
Integritetspolicy för Självhjälpshuset Solkattens medlemmar, deltagare och kunder

Information om hantering av personuppgifter
Solkatten värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Solkatten är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.
I denna integritetspolicy, som gäller för alla Solkattens deltagare, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida, anmäler dig till grupp eller andra aktiviteter, köper en produkt, beställer våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.
Solkatten arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina personuppgifter?
Självhjälpshuset Solkatten, Majorsgatan 8, 413 08 Göteborg, organisationsnummer 855101–3694, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Solkatten.

Vilka personuppgifter samlas in av Solkatten?
När du kontaktar Solkatten för att gå i grupp eller annan aktivitet, beställer produkter/tjänster så tar vi in de uppgifter som vi behöver för att kunna fullfölja vårt uppdrag.
Anmäler du dig till grupp uppskattar vi att få namn, e-postadress samt telefonnummer, men det finns alltid möjlighet att vara anonym om du så önskar. Men vi behöver alltid någon typ av kontaktuppgift.
Anmäler du dig som medlem så tar vi kontaktuppgifter som namn, e-postadress samt telefonnummer för att kunna bjuda in dig till olika aktiviteter som vi har.
Köper du någon tjänst av oss som Igångsättarutbildningar, böcker eller liknande så tar vi in det som behövs för att kunna ta betalt för det.

Varför behandlar Solkatten dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på Solkatten, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

För att kunna hantera självhjälpsgrupper och andra aktiviteter som vi anordnar
Det är Solkattens berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig att kunna få deltaga i en självhjälpsgrupp eller annan aktivitet som anordnas av oss och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som deltagare hos Solkatten.

För att kunna hantera kundtjänstärenden
Det är Solkattens berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Solkatten. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.



För att kunna skicka generell information/marknadsföring (såsom utskick av våra broschyrer) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier
Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du har en relation med Solkatten som deltagare, kund eller samverkanspart, kommer institutet att behandla dina personuppgifter för att skicka information/marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna informera om Solkattens tjänster och produkter.
Du har alltid möjlighet att kontakta oss om du inte önskar några mer utskick från oss.

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda eventuella mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

När vi kan komma att dela dina uppgifter
Solkatten delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi använder oss av en extern redovisnings byrå som kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar som exempelvis Swish

Lagring och lagringstid
På Solkatten behandlar vi information om dig som deltagare, kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Solkatten har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Säkerhet för dina personuppgifter
På Solkatten säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Solkatten hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter
Vi på Solkatten vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Svenska Imagoinstitutet tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Solkatten är våra kontakters personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Email: solkatten@sjalvhjalp.com
Telefon: 031 – 42 32 36
Mobil: 0722- 02 16 99 (främst för sms)
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren