Utbildningstillfällen för läkare med utländsk utbildning
(ST-läkare och Specialister)

Det är stora skillnader mellan sjukvården i Sverige och andra länder när det gäller till exempel ekonomi, hierarkier och hur man arbetar inom svensk sjukvård.

Arbetsgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdens personal har den kompetens som krävs för att tillgodose patientsäkerheten och att säkerställa medarbetarnas reella kompetens. Det är viktigt att ha bra förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor. Att ha goda kunskaper om de regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns i och omkring sjukvården.

Dessa utbildningar erbjuds för läkare med utländsk utbildning med anställning i Region Gävleborg, både i offentlig och privat regi. (Utbildningen ingår för den som går kliniskt basprogram).

Utbildningstillfällen:
  • Hälso- och sjukvårdens organisation - 15 oktober, 13.00-15.00, Hudiksvalls sjukhus
  • Labba lätt och rätt - 16 oktober, 9.00-12.00, Bollnäs sjukhus
  • Äldre och läkemedel - 16 oktober 13.00-17.00, Bollnäs sjukhus samt 9 november, 9.00-12.00, Hudiksvalls sjukhus 
  • Doktorsskola med anamnes- och statustagning, dokumentation, remissförfarande m.m. - 17 oktober, 9.00-12.30, Ljusdals närsjukhus
  • A-HLR - 17 oktober, 13.30-16.30, Ljusdals närsjukhus
  • Försäkringsmedicin - 18 oktober, heldag, Gävle Central konferens
  • Konsultationsteknik på en basal nivå - 22 oktober och 16 november (två heldagar), Gävle sjukhus
  • Infektioner och antibiotika - 29 november, 8.30-14.00, Bollnäs sjukhus
  • Svensk vårdjuridik - 5 november och 21 november 9.00-17.00 (två heldagar), Gävle sjukhus
Välkommen med din anmälan. Anmälan är öppen fram till och med den 10 oktober och är en förutsättning för att delta.
 
Obs! Anmälan är bindande och antalet platser är begränsade.

Vid frågor kontakta Susann Eriksson, susann.eriksson@regiongavleborg.se

Sista anmälningsdatum:
2018-09-30 kl: 23:45
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Verksamhet
Specialkost
 
Utbildningstillfällen
 
Utbildningstillfällen *
Villkor
Uppgifterna du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Uppgifterna tas bort när eventet och utvärderingen är slutförd.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech Solutions AB (ägare av eventonline.se) har tillgång till dina uppgifter.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren