Hedersrelaterat våld och förtryck (3:2018)

Hedersrelaterat våld och förtryck - med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

Välkommen till Dialogas utbildning om skydd och skyddsutredningar vid hedersrelaterat våld och förtryck,
den 20 september och 11 oktober 2018, klockan 09:00 - 16:00. Frukostbuffé serveras från klockan 08:30.
Utbildningen genomförs i samarbete med Gryning Vård.

Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskapen hos myndighetsutövande socialsekreterare i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck när det krävs skydd.

Utbildningen är kostnadsfri. Vid kurstillfällena, som omfattar två heldagar, varvas föreläsningar med diskussioner.

Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5A .


Utbildningens innehåll:
  • Olika perspektiv på HRV och mekanismerna bakom
  • HBTQ och heder
  • Lagstiftning och säker handläggning
  • Trauma
  • Skydd i praktiken
  • Skyddsutredningar
  • Workshop kring ett autentiskt fall

Vid frågor kontakta: Maria Söndergaard, Dialoga
maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se

Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!
  
Plats:Atwork
Adress:Johan på Gårdas gata 5A   Visa karta
Postnr:41250
Ort:Göteborg
Antal platser kvar:0 / 30
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Specialkost/allergi
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren