Fördjupad introduktion för vuxenhandläggare.

Välkommen till fördjupad introduktion för socialsekreterare som arbetar med missbruks- och beroendefrågor inom vuxenområdet.
Introduktionen omfattar tre olika tillfällen, med start 19/9. Övriga två tillfällen är 23/10 och 20/11 2018.

Den 19/9 och 23/10 är heldagar. Registrering sker mellan 8.00 och 8.30. Dagens program börjar kl 8.30 och slutar 16.00.

Den 20/11 är halvdag. Registrering som tidigare dagar mellan 8.00 och 8.30. Programmet startar 8.30 och slutar 12.00.

Notera att fika under för- och eftermiddag ingår, medan lunch intas på egen hand och bekostnad.

Övergripande tema för dagarna är:
  1. Missbruk och beroende
  2. Samverkan
  3. Bemötande
 Detaljerat program kommer i god tid före utbildningen.
 
Datum:2018-09-19
Tid:08:30 - 16:00
Plats:Social resursförvaltning, Vinga (bottenplan)
Adress:Gårdavägen 2   Visa karta
Postnr:40060
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2018-09-14 kl: 16:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Jag samtycker till att mina uppgifter registreras *
Närmsta chef?
Viken stadsdel/förvaltning arbetar du i  *
Specialkost?
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren