Teknikdagarna 2018

Artificiell intelligens och automatisering som lösning på kommunala utmaningar.


Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation –RPA. Kommunernas krav på effektivisering och att färre skall göra mer med mindre resurser, kräver att vi ser över våra arbetssätt och hur vi nyttjar teknikens möjligheter. Robotisering är ett sätt att få bort monotona upprepande arbetsmoment som lätt kan utföras av automatiserade processer.

 

En fortsättning på detta, med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) gör att man i framtiden kan utveckla ännu mer avancerade tjänster med hjälp av smarta sensorer (IoT) och genom användning av öppen data som resurskälla skapa smarta robotar eller bot, som det populärt kallas. Genom robotiseringen kan kommunens viktigaste resurs, medarbetaren, åter fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter.

 

Vi lever i en värld med stort digitalt beroende. Hotbilden utvecklas och förändras. Många aktiviteter sker parallellt där dataskyddsreformen, säkerhetsskyddet och NIS är några exempel. Sakernas internet (IoT) och välfärdsteknik ställer nya och större krav på risk och sårbarhetsanalyser, digitala kommunikationer och degemensamma förutsättningarna, arkitekturen. Hur ska vi digitalisera, automatisera och samtidigt hantera gapet mellan hot och skydd och hålla koll på samhällets förtroende, dina användare och organisationens information.
 

Både offentliga och privata organisationer har genom de senaste decennierna uppnått effektiviseringar, kvalitetsförbättringar och värdeökning med hjälp av lean, ITIL och andra processoptimeringsverktyg. Processautomatisering är en naturlig förlängning av processoptimering i en mer digital värld. Genom att ha kartlagda och effektiva processer är det möjligt att automatisera hela eller delar av processen.

 

IT-avdelningarna på våra kommuner har kartlagt och har många effektiva processer. Men hur ska vi ta nästa steg och automatisera dessa processer och leverera IT-tjänster utan handpåläggning till våra verksamheter.


Vilka processer vill ni se automatiserade inom IT?
 

- Identitet och behörighetshantering

- Hantering av tjänster i molnet

- Inventering och licenshantering

- Övervakning och automatiska proaktiva åtgärder

- Automatisk resursoptimering
 

Detta och mycket mer kommer ni att få lära er på årets Teknikdagar!


Kostnad: 1 000 kr för hela konferensen.
              

Logi bokas av konferensdeltagarna själva och inte via KommITS. Det finns ett specialpris för deltagare på hotellen Scandic Central och Comfort Hotell Xpress. Ange kod "WTC konferens" vid bokning.  

 
OBS! Detta är endast avsett för deltagaranmälan från kommuner. Finns intresse av deltagande som partners kontakta KommITS genom kommits@ardline.se
 
Plats:World Trade Center, Stockholm
Adress:Klarabergsviadukten 70   Visa karta
Postnr:10724
Ort:Stockholm
Gruppuppgifter
Fakturareferens:  *
Företag/Organisation (faktura):  *
Gatuadress (faktura):  *
Postnr (faktura):  *
Ort (faktura):  *
Personuppgifter
Antal personer: 
Person 1

Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnr:
 *
Befattning:  *
Jag vill delta på kvällens middag! *
Jag önskar specialkost
Mottagande av partnerinformation *

Ansvarig för anmälan: 
 

BetalningssättFaktura
Kostnad exkl. moms
Total kostnad inkl. moms