BUP-kongress 2019 - SUICID - när den tunna isen brister
Tema: När den tunna isen brister

I år anordnas BUP-kongressen i Göteborg, Gothia Towers - Svenska Mässan 

Program med reservation för eventuella ändringar

ONSDAG 24 APRIL
08:30–10:00  Registrering och kaffe/te
10:00–10:30 Öppningsceremoni
Rum: Kongresshallen
Marie Carlsson, Verksamhetschef, BUP, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Suzanne Ågård, Chefsöverläkare, BUP, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Invigningstal
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
10:30–11:30 Plenarföreläsning
På tunn is – att värdera och hantera risk hos självmordsnära ungdomar.
En översikt om självmord hos unga med fokus på riskbedömning, säkerhetsplanering och uppföljning

Rum: Kongresshallen
Moderator: Jessica Svahn

Föreläsare:Anna Santesson, Överläkare, BUP Halland
11:30–12:00 Postersession
12:00–13:00 Lunch
13:00–14:00 Plenarföreläsning
Att möta någon som tappat hoppet

Rum: Kongresshallen
Moderator: Marie Carlsson

Föreläsare: Ludmilla Rosengren, Leg läkare, KBT-terapeut, Uppsala
14:00–14:30 Fikapaus
14:30–16:00 (A) Parallella symposier 
 • Spår 1 - Intensiv öppenvårdsbehandling
 • Spår 2 - ST-läkarsymposium 1 - Bedömning av suicidrisk på jourtid hos patienter med EIPS och självskadebeteende
 • Spår 3 - Familjen som skyddande faktor vid suicidalitet
 • Spår 4 - BUP´s roll i ett samhällsperspektiv
 • Spår 5 - Anhöriga är ditt viktigaste verktyg - Det medmänskliga samtalet
16:00–17:30 Årsmöte SFBUP
18:30–19:00 Mingel i utställningshallen
19:00 Rum: Kongresshallen
Middag med underhållning (anmälan krävs)

TORSDAG 25 APRIL
08:00-08:30 Registrering
08:30–10:00  What do patients who attempt suicide need?
Lessons learned from ASSIP, an effective brief therapy to reduce the risk of reattempts
Rum: Kongresshallen
Moderator: Suzanne Ågård

Föreläsare: Konrad Michel, Prof. emeritus. Dr. med, University Hospital of Psychiatry, Bern, Switzerland
OBS! Föreläsningen sker på engelska
10:00–10:30 Kaffe
10:30–12:00 (B) Parallella symposier
 • Spår 1 - ASSIP
 • Spår 2 - Aktuell forskning - SFBUP
 • Spår 3 - Könsdysfori på avvägar
 • Spår 4 - Behandlingsmetoder för de yngre barnen - MBT-C och CPP
 • Spår 5 - Ungdomars vardag och livsvillkor- hur det samverkar med suicidalitet och preventiva åtgärder
12:00–13:00 Lunch i utställningshallen
13:00–13:50


13:50-14:00
Plenarföreläsning
Att skada andra och att skada sig själv: Om självskada, suicidalitet 
och interpersonellt våld hos barn och unga

Rum: Kongresshallen
Moderator: Angela Sämfjord

Föreläsare: Clara Hellner, Adj prof, Leg läkare, Karolinska Institutet, Stockholm

Överlämning till Kongress 2020
Marie Carlsson, Verksamhetschef, BUP, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Suzanne Ågård, Chefsöverläkare, BUP, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
14:00-14:30 Fikapaus
14:30-16:00 (C) Parallella symposier
 • Spår 1 - ASSIP
 • Spår 2 - ST-läkarsymposium 2 - ST-läkarens vardag
 • Spår 3 - Autism och utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, Fokusbehandling
 • Spår 4 - SFBUPs riktlinjer för Beteendesyndrom - vad göra och när?
 • Spår 5 - Ungdomars vardag och livsvillkor- hur det samverkar med suicidalitet  och preventiva åtgärder.

Plats:Gothia Towers - Svenska mässan
Adress:Mässans Gata/Korsvägen   Visa karta
Postnr:40226
Ort:Göteborg
Pris:3600 SEK exkl. moms

Sista anmälningsdatum:
2019-04-15 kl: 23:15
Gruppuppgifter
Fakturareferens:  *
Företag/Organisation (faktura):  *
Gatuadress (faktura):  *
Postnr (faktura):  *
Ort (faktura):  *
Personuppgifter
Antal personer: 
Person 1

Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
 
TILLHÖRIGHET
 
Ange region/landsting *
Ange tillhörighet *
 
DELTAGANDE
 
Ange ditt deltagande *
Har deltagare någon matallergi? *

Ansvarig för anmälan: 
 
Villkor
JM Miller Solutions ber om samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här för att kunna administrera denna aktivitet, informera om våra tjänster och kommande aktiviteter framöver samt för statistisk uppföljning i syfte att  förbättra våra aktiviteter.Samtycke begärs även för att lagra, administrera och publicera eventuellt bild- och filmmaterial som tas vid våra aktiviteter, såvida du inte meddelar oss innan aktiviteten äger rum på info@jmillersolutions.se att du ej vill medverka. Materialet kan komma att användas på JM Miller Solutions hemsida, i utskick och informationsmaterial om JM Miller Solutions aktiviteter och verksamhet.Informationen samlas in av JM Miller Solutions, se660505408601 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech Solutions AB (ägare av Eventonline.se) har tillgång till dina uppgifter.Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@jmillersolutions.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.Anmälan är bindande från och med att du skickar in din anmälan. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Anmälan eller information om överlåtelse av plats, görs via e-post till: info@jmillersolutions.se 
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren

BetalningssättFaktura
Kostnad exkl. moms
Total kostnad inkl. moms