Sista anmälningsdatum:
2019-01-17 kl: 11:45
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Villkor
Kalmar Science Park ber om samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här (namn, telefonnummer, e-post och företag/organisation) för att kunna administrera denna aktivitet, informera om våra tjänster, nyheter och aktiviteter framöver samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra våra aktiviteter. Även eventuella medarrangörer kan få tillgång till uppgifterna. Vilka dessa är framgår av inbjudan till eventet.

Samtycke begärs även för att lagra, administrera och publicera eventuellt bild- och filmmaterial som tas vid våra aktiviteter, såvida du inte meddelar oss innan aktiviteten äger rum till gustaf.rossi@kalmarsciencepark.se att du ej vill medverka på bild. Materialet kan komma att användas på Kalmar Science Parks hemsida, sociala medier, andra köpta marknadsföringskanaler samt i utskick och informationsmaterial om Kalmar Science Parks aktiviteter och verksamhet.

Informationen samlas in av Kalmar Science Park, 556504-2859 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Microsoft Corporation, Viva Media AB och Svensk Dokumenthantering AB har tillgång till dina uppgifter.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du via länken avregistrera i våra utskick eller genom att kontakta karin.weddingo@kalmarsciencepark.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren