Making sense of information: positioning analysis
Utbildning: Making sense of information: positioning analysis

Utbildningen är nästa steg efter grundutbildning del 2: Intellectual Asset Management. Får att du ska få ut så mycket som möjligt av den så rekommenderar vi att du först går Intellectual Asset Management-utbildningen.

Avanmälan måste ske senast fem arbetsdagar innan kurstillfället annars debiteras 1000 kr. Utebliven närvaro debiteras med samma belopp. Lunch och fika ingår. 


Datum:2019-10-17
Tid:10:00 - 17:00
Pris:3900 SEK exkl. moms

Sista anmälningsdatum:
2019-10-09 kl: 23:59
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Befattning:  *
Företag (faktura):  *
Fakturareferens:  *
Gatuadress (faktura):  *
Postnr (faktura):  *
Ort (faktura):  *
Ev. specialkost (ange även om du ej äter vegetarisk kost)
Jag medverkar i IMP-projektet *
 
Din medverkan:
 
Välj din medverkan: *
Villkor
SNITTS ber om samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här för att kunna administrera denna aktivitet, informera om våra tjänster och kommande aktiviteter framöver samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra våra aktiviteter.Samtycke begärs även för att lagra, administrera och publicera eventuellt bild- och filmmaterial som tas vid våra aktiviteter, såvida du inte meddelar oss innan aktiviteten äger rum på info@snitts.se att du ej vill medverka. Materialet kan komma att användas på SNITTS hemsida, i utskick och informationsmaterial om SNITTS aktiviteter och verksamhet. Inga personer förutom medverkande i programmet kommer att synliggöras med namn eller organisationstillhörighet. Du har alltid rätt att i efterhand få bild- eller filmmaterial där du medverkar att raderas. Kontakta då info@snitts.se.Informationen samlas in av SNITTS, 802446-5364 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech Solutions AB (ägare av Eventonline.se) har tillgång till dina uppgifter.Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@snitts.se Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.  Om du vill läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, klicka här

 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren

BetalningssättFaktura
Kostnad exkl. moms
Total kostnad inkl. moms