Självförsvarsläger 15-17 maj 2020
Självförsvarsskolan är Sveriges största utbildare inom självförsvar och personlig trygghet. Helgen 15-17 maj arrangerar vi ett unikt självförsvarsläger i skärgårdsmiljö. En intensiv och utmanande träningsupplevelse med fokus på effektivt och realistiskt självförsvar. Lägret genomförs på en stor gård strax norr om Stockholm och innefattar två övernattningar i sovsal. Inga förkunskaper krävs och kvinnor i alla åldrar är välkomna. 

Antalet deltagarplatser är begränsat. Föranmälan krävs.INNEHÅLL/UPPLÄGG
Preliminärt innehåll redovisas nedan. Ändringar kan förekomma.
Ett fastställt schema presenteras vid ankomst till lägerplatsen. 

T​rygghetshöjande åtgärder
- riskanalys av egna vardagen
- sannolikhetsprincipen
- mental förberedelse
- preventivt agerande
- deeskalering
- situationell taktik 

Grundläggande självförsvarstekniker
- försvar mot slag/sparkar stående
- försvar mot slag/sparkar liggande
- försvar mot farliga grepp
- försvar mot strypning stående
- försvar mot strypning liggande
- effektiva slag/sparkar
- taktisk uppresning från mark

Avancerade självförsvarstekniker
- försvar mot flera angripare
- försvar mot knivhot
- försvar mot pistolhot
- försvar mot knivhugg
- bruk av egen kniv i nödvärnssyfte
- övningar under simulerad stress
- scenarieövningar nattetid i mörker

Ämnesrelaterad undervisning
- genomgång av säkerhetshjälpmedel
- genomgång av nödvärnsrätten 
- genomgång av åskådareffekten
- filmvisning (ämnesrelaterad)
- m.m

Frivilliga sociala aktiviteter 
- lägereldsgrillning
- filmvisning kvällstid
- kanotpaddling
- bastubad
- kubbspel

Från instruktörshåll betonas att tekniker och övningar samlade under rubriken "avancerade självförsvarstekniker" är av karaktären "prova på" och således ingenting deltagare utan förkunskaper kan förvänta sig behärska efter två dagars träning. 

FÖR DIG SOM ALDRIG TRÄNAT SJÄLVFÖRSVAR
Som nybörjare ska du känna dig varmt välkommen som deltagare. Baserat på tidigare lägeromgångar brukar ungefär hälften av deltagarna anses vara nybörjare och således inte tränat självförsvar tidigare. Som nybörjare kan du se lägervistelsen som en fysisk, mental och social utmaning. En intensiv träningshelg där du samlar nya erfarenheter, knyter nya kontakter och befäster ny kunskap. Du kommer se tillbaka på  en minnesvärd vistelse som förbättrat dina förutsättningar att kunna hantera hotfulla eller våldsamma situationer.

FÖR DIG SOM TRÄNAR/TRÄNAT SJÄLVFÖRSVAR
Som befintlig eller tidigare utövare har du redan insikten att du aldrig blir fullärd. Se lägervistelsen som en möjlighet att förnya och förbättra dina kunskaper. En utvecklande utmaning där du tar nuvarande färdigheter och insikter till en helt ny nivå. Träningspassen kommer vara fler, längre och hårdare än du är van vid. Även som erfaren kommer du hamna utanför din bekvämlighetszon.   

SAMLING INFÖR LÄGERSTART 
Samling fredag 15/5 kl 18:30 i Självförsvarsskolans lokaler. Därefter sker gemensam transport ut till lägerplatsen. Självförsvarsskolan har för ändamålet hyrt en stor gård i skärgårdsmiljö. Med charmiga byggnader, rymliga sovsalar och gemensam matsal. För den som känner sig manad finns även stor bastu och enskild badplats att tillgå. Lägervistelsen avslutas söndag 17/5 kl 16:00 med återsamling vid Självförsvarsskolans lokaler.

Inga förkunskaper krävs för deltagande och all nödvändig utrustning tillhandahålls på plats.
Som deltagare får du sängplats i någon av sovsalarna. Personalen sover i separat byggnad.
Toalett och dusch finns tillgängligt dygnet runt. Frukost står framdukad i matsalen från 07:30. 

OM INSTRUKTÖRERNA
Självförsvarsskolans personal är vald med omsorg. Vid lägret närvarar både kvinnlig och manlig personal. Samtliga instruktörer är utbildade och licensierade av Svenska Budo- och kampsportsförbundet. Merparten arbetar som poliser eller ordningsvakter. Självförsvarsskolans personal har överlag stor erfarenhet av att bemöta människor som utsatts för våld eller övergrepp. Flera är dessutom utbildade samtalsstödjare inom brottsofferjouren.

PRIS: 1 899 KR
I lägeravgiften ingår:
- två övernattningar med sängplats
- ändlös träning
- samtliga måltider (frukost, lunch, middag)
- olycksfallsförsäkring
- snygg olivgrön träningströja
- dryck från NOCCO
- proteinbars från BAREBELLS

Datum:2020-05-15
Tid:18:30
Plats:Stockholms skärgård
Adress:Samling Västmannagatan 52   Visa karta
Postnr:11325
Ort:STOCKHOLM
Personuppgifter
Antal personer: 
Person 1

Förnamn:  *
Efternamn:  *
Mobilnr:
 *
E-post:  *
Personnr:  *
 
Om lägerdeltagaren är minderårig
 
Vårdnadshavares namn
Vårdnadshavares mobil
 
Övrigt
 
Ange önskad tröjstorlek *
Önskas någon specialkost? (+ 100 kr)  *
Ev meddelande till personalen
Hur hittade du Självförsvarsskolan?  *

Ansvarig för anmälan: 
 
Villkor
[Tänk på att scrolla ner för att ta det av villkoren i sin helhet]


LÄGERAVGIFT 

Ordinarie pris är 1899 kr. Vid bokning genom företagsavtal eller annat erbjudande gäller där angivet pris. Lägeravgiften består av två delar. Anmälningsavgift (500 kr) och deltagaravgift (1399 kr). Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan och syftar till att trygga lägrets genomförande. Den är därav ej återbetalningsbar vid avbokning eller sjukdom. Deltagaravgiften betalas senast vid lägrets start. Lägeravgiften återbetalas i sin helhet vid avbokning enligt gällande bokningsvillkor. BETALNINGSINFORMATION 

Anmälningsavgiften betalas via Swish i samband med anmälan. Antalet lägerplatser är begränsat och en plats anses bekräftad först när anmälningsavgiften registrerats. Som betalare väljer du sedan själv om du vill förskottsbetala även din deltagaravgift eller betala den på plats. Vid förskottsbetalning gäller Swish (123 157 28 90). Vid betalning är det viktigt att du anger deltagarens namn + läger. Vid betalning på plats gäller Swish eller kontant betalning.BOKNINGSINFORMATION

Vänligen observera att bokning av lägerplats är bindande. Detta eftersom antalet platser är begränsat. En bokad plats är däremot opersonlig i den bemärkelsen att den kan säljas eller överlåtas till annan. AVBOKNING 

Lägerplatsen kan avbokas fram till 30 dagar innan angivet lägerdatum. Därefter krävs läkarintyg enligt nedan.  Avbokning med befriande verkan kan ske genom direktlänk i din bokningsbekräftelse, alternativt via e-post ställd till bokning@sjalvforsvarsskolan.nu. Vi betonar att ärenden gällande avbokning ej hanteras via telefon, chat eller sms. Vid avbokning återbetalas deltagaravgiften men inte anmälningsavgiften.Vid avbokning genom läkarintyg krävs att intyget är utfärdat efter registrerat bokningsdatum och tydligt visar på att fysisk träning är omöjlig eller bör undvikas. Självförsvarsskolan godkänner endast intyg utfärdade av läkare efter fysiskt läkarbesök. Intyg utfärdade på distans (exempelvis via app) godkänns alltså inte. Läkarintyg skickas till bokning@sjalvforsvarsskolan.se ÅNGERRÄTT

Vänligen observera att då bokningen gäller en fritidsaktivitet (läger) som äger rum på ett specifikt datum och vid ett enskillt tillfälle, så gäller ej den lagstadgade ångerrätten enligt Distansavtalslagen. Som kund hänvisas du istället till ovan angivna regler för avbokning.SAMTYCKE 

Självförsvarsskolan Sverige AB ber om samtycke för att lagra de uppgifter du lämnar här. Ditt samtycke är nödvändigt för att kunna genomföra och administrera bokningen. Vi önskar även ditt samtycke för att informera om våra tjänster och kommande aktiviteter via mejl, samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra utbud och utformning. Informationen samlas in av Självförsvarsskolan Sverige AB, 559141-2969 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech Solutions AB (som driver Eventonline.se) har tillgång till dina uppgifter. Eventonline är det system Självförsvarsskolan använder för att administrera bokningar, kurser och event.Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@sjalvforsvarsskolan.nu. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar behandlingens lagliga grund innan samtycket återkallades.FRÅGOR? 

Vid eventuella frågor eller oklarheter kontaktar du Självförsvarsskolan

via bokning@sjalvforsvarsskolan.se eller 08-707 98 00.
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren