SIG Humsam
Här anmäler du ditt intresse för att delta på SIG Humsam-mötet i anslutning till vår årskonferens.
Detta möte syftar till att presentera och dela goda exempel av processtöd/modeller/metoder som kan användas för att underlätta stödenheters arbetssätt i relation till forsknings- och finansieringsområdet HumSam. I god tid innan SIG-mötet kommer anmälda deltagare att få ta del av ett material som ingår som underlag för diskussion den 25 september. 
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *