Konferens om kopplingen mellan porr och våld i ungas partnerrelationer

 

Välkommen till konferens den 25 november om kopplingen mellan porr och våld i ungas partnerrelationer.

Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Temat för 2019 års konferens är våld i ungas partnerrelationer och kopplingen mellan porr och våld. I samband med konferensen visas utställningen Reality Check - Porrens sanna ansikte.
 
Konferensen riktar sig till yrkesverksamma i Västra Götalands län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

Program
9:00 Registrering och fika
9:30 Välkomna. Info om dagen
9:40 Måste jag ställa upp på strypsex? - om våld i ungas relationer och porrens påverkan. Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter
10:45 Paus med kaffe
11:15 Myter om porr - kunskap om porrens omfattning, innehåll och konsekvenser. Daniel Israeli, Reality Check
Syns man inte finns man inte - inblick i den svenska porrindustrin, Meghan Donevan, Talita
Reality Checks undervisningsmaterial och verktyg, Marcus Svensson och Natalia Batenkova, Reality Check
12:30 Lunch på egen hand
13:45 ADAS musikaliska teater presenterar scener ur Camilla försvann - en föreställning om prostitution
14:15 Ung utsatt - behandling för unga utsatta för sexuella övergrepp, Jennie Isakzon, Ungdomsmottagningen i Göteborg
14:45 Paus
15:15 Svartsjuka är inte romantiskt- Fältgruppen Mölndal presenterar sitt arbete på sociala medier med kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt
15.55 Summering och avslut

Tid: Måndag 25 november kl 9-16 (registrering och fika kl 9-9.30)
Plats: Folkets Hus,  Olof Palmes plats 3, Göteborg
 
Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!
 
För frågor kontakta: marita.solveig.johansson@socialresurs.goteborg.se

Så här behandlar Social resursförvaltning dina personuppgifter:
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

 
  
Datum:2019-11-25
Tid:09:00 - 16:00
Plats:Folkets Hus
Adress: Olof Palmes plats 3   Visa karta
Postnr:41304
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2019-11-15 kl: 16:00
Antal platser kvar:0 / 330
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Jag arbetar inom *
Kommuntillhörighet  *
 
Stadsdel/annat
 
Ange stadsdel/annat *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Specialkost/allergi
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren