Utbildning om Svenska Röda Korsets verksamheter inom migrationsområdet
Människor som har förlorat kontakten med nära anhöriga på grund av krig, väpnad konflikt, grova brott mot mänskliga rättigheter eller migration, har enligt den internationella humanitära rätten, rätt att efterforska och återupprätta kontakten med dem samt rätt att återförenas med sin kärnfamilj när så är möjligt. För att säkerställa denna rättighet behöver grupper som kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända migranter kunskap och utbildning. 

Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Svenska Röda Korset erbjuder därför en utbildning för civilsamhället, gode män till ensamkommande barn, kommunens mottagningshandläggare, lärare inom sfi med flera grupper som möter asylsökande och nyanlända, för att berätta om Röda Korstets verksamheter. 

DATUM OCH TID
Onsdag den 19 feb 2020 kl. 13.00 - 16.00.

PLATS
Gävle Slott, Sessionssalen Hamilton

KOSTNAD
Konferensen är kostnadsfri. Fika ingår. 

ANMÄLAN 
Anmäl dig senast 10 feb 2020. 50 platser finns. 

Vid anmälan ska kön uppges. Vi använder uppgifterna till statistik för uppföljning av vårat jämställdhetsarbete (könsuppdelad statistik). Med kön menar vi könsidentitet. alltså det kön som du själv känner dig som. Valbara svarsalternativ är kvinna, man, annan eller vill ej uppge.


Har du frågor kontakta:
Emanuel Hort
Integrationsutvecklare 
Länsstyrelsen Gävleborg
emanuel.hort@lansstyrelsen.se
 
Datum:2020-02-19
Tid:13:00 - 16:00
Plats:Gävle Slott
Adress:Södra Kansligatan 2   Visa karta
Postnr:80252
Ort:Gävle

Sista anmälningsdatum:
2020-02-10 kl: 23:45
Antal platser kvar:10 / 50
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Företag/Organisation:  *
 
Kön
 
Kön *
 
Övriga upplysningar
 
Är ni i behov av specialkost eller hjälpmedel? *
Villkor
Samtycke

Integration Gävleborg behandlar personuppgifter på likvärdigt sätt som Region Gävleborg.Samtycke behövs i anmälningsformuläret för att komma vidare med din anmälan.Läs mer information här
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren