Plan mot hedersrelaterat våld och förtryck - spridningsseminarium
De fysiska seminarierna är inställda. Vi ser över möjligheten att erbjuda dem via webbsändning.

Plan mot hedersrelaterat våld och förtryck - spridningsseminarium

I november 2019 antogs Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck av kommunfullmäktige. Nu bjuder Stadsledningskontoret och Dialoga in till spridningsseminarium av planen. Seminariet inleds med en presentation av planen och dess mål och aktiviteter. 

Under seminariet tisdag den 28 april är det fokus på förebyggande arbete inom förskola och skola. Alán Ali som är ordförande för den ideella organisationen Män föreläser.
Datum:2020-04-28
Tid:13:00 - 16:00
Plats:Burgårdens konferenscenter
Adress:Skånegatan 20   Visa karta
Postnr:41253
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2020-04-21 kl: 17:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
Befattning:  *
Företag/Organisation:  *
E-post:  *
 
Specialkost
 
Behov av specialkost
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren