Fiskeforum2022

Datum:2022-10-19
Tid:09:00
Plats:Hotell Hasselbacken
Adress:Hazeliusbacken 20   Visa karta
Postnr:11521
Ort:Stockholm

Sista anmälningsdatum:
2022-10-13 kl: 17:00
Gruppuppgifter
Företag/Organisation (faktura):  *
Fakturareferens:  *
Gatuadress (faktura):  *
Postnr (faktura):  *
Ort (faktura):  *
Land (faktura):  *
Personuppgifter
Antal personer: 
Person 1

Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnr:
 *
 
Deltagande
 
Ange ert deltagande *
 
Middag
 
Vill du delta på middagen 19 oktober? *
 
Övrigt
 
Har ni någon matallergi? *

Ansvarig för anmälan: 
 
Villkor
Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar, anmälan kan dock överlåtas till annan person om ändringsbegäran görs till fiskeforum2022@jordbruksverket.seArrangörerna ber om samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här för att kunna administrera detta evenemang, informera om våra tjänster och kommande evenemang framöver samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra våra evenemang. (Arrangörerna utgörs av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Stiftelsen för Östersjölaxen, Sveaskog, Svensk Sportfiskehandel samt Landsbygdsnätverket.)Samtycke begärs även för att lagra, administrera och publicera eventuellt bild- och filmmaterial som tas vid detta evenemang, såvida du inte meddelar oss innan evenemanget äger rum på fiskeforum2022@jordbruksverket.se att du ej vill medverka. Materialet kan komma att användas på arrangörernas hemsidor, i utskick och informationsmaterial om events och verksamhet.Informationen samlas in av Jordbruksverket, organisationsnummer 202100-4151, som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech Solutions AB (ägare av Eventonline.se) har tillgång till dina uppgifter.Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta Jordbruksverket via fiskeforum2022@jordbruksverket.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren

BetalningssättFaktura
Kostnad exkl. moms
Total kostnad inkl. moms