Tema Horisontella Principer
Föreläsningen är en avslutande insats inom ramen för § 37 projektet METODUTVECKLING HORISONTELLA PRINCIPER som finansierats av Länsstyrelsen Gävleborg. 

Denna eftermiddag riktar sig främst till dig som arbetar inom integrationsområdet i kommunal verksamhet och möter nyanlända i ditt dagliga arbete. 

Senast kl. 12.00 samma dag skickas en länk ut till dig. 

Vid anmälan ska kön uppges. Vi använder uppgifterna till statistik för uppföljning av vårat jämställdhetsarbete (könsuppdelad statistik). Med kön menar vi könsidentitet. alltså det kön som du själv känner dig som. Valbara svarsalternativ är kvinna, man, annan eller vill ej uppge. 
Datum:2020-06-16
Tid:13:30 - 15:00
Plats:Integration Gävleborg
Adress:Borgmästarplan   Visa karta
Postnr:80138
Ort:Gävle

Sista anmälningsdatum:
2020-06-15 kl: 10:00
Antal platser kvar:77 / 100
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Företag/Organisation:  *
 
Kön
 
Kön *
 
Övriga upplysningar
 
Villkor
Samtycke

Integration Gävleborg behandlar personuppgifter på likvärdigt sätt som Region Gävleborg.Samtycke behövs i anmälningsformuläret för att komma vidare med din anmälan.Läs mer information här
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren