Webbinarium - Barnfrågor om våld

 

Webbinarium - Barnfrågor om våld

Välkommen till Webbinariet Barnfrågor om våld, den 28 augusti kl 09.00-12.00 

Barnfrågor om våld är ett frågeformulär om olika former av våld och används i samtal med barn. Formulären är utformade med utgångspunkt i barns rätt till skydd från våld och det ansvar vi vuxna som möter barn har att ställa frågor för att upptäcka våld. Barnfrågor om våld är en del av LÖSA!, en metod för lösningar för delaktiga och trygga barn som utvecklats av Frida Oskarsson och Sofia Fridlund, socialtjänsten Örgryte-Härlanda. 

Under webbinariet varvas föreläsning med diskussion i smågrupp. Du får också öva på att ställa frågor ur formuläret. 

Förslag är att du sitter tillsammans med kollegor, eller om ni sitter på olika ställen, har kontakt via telefon / teams/ skype, så att det fungerar att jobba i grupp. Även om ni sitter i grupp så ska anmälan göras individuellt!

Efter webbinariet får du Barnfrågor om våld och kommer ha med dig den kunskap som behövs för att börja ställa frågorna. 
 
Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till medarbetare i Göteborgs stad och till Dialogas avtalskommuner samt till idéburen sektor.  Den riktar sig till dig, som i ditt arbete möter barn och unga och vill börja ställa frågor om våld till de barn du möter.

Plats: Webbinarie via Teams, länk skickas ut 26 augusti

Utbildnings innehåll:
  • Kort presentation av LÖSA!
  • Genomgång av Barnfrågor om våld
  • Hur du kan arbeta med frågorna


Så här behandlar Social resursförvaltning dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183


Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder! 
Plats:Webbinarie- Teams
Adress:Länk
Postnr:41250
Ort:Göteborg
Antal platser kvar:98 / 200
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren