Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer

Välkommen till Dialogas fokusutbildning-
Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer 8 september kl. 9-12


En utbildning om förändringsarbete med män som utövar våld i sina nära relationer. Under utbildningen får vi ta del av möjligheter respektive hinder som kan finnas i samtalsbehandling med våldsutövare. Vi får också exempel på övningar att använda i samtalet.


På grund av restriktioner med anledning av Covid-19 så kommer utbildningen att ske för en mindre grupp. Det innebär att alla som anmäler sig tyvärr inte kommer att få en plats. Vi är måna om att fördela platserna så det finns möjlighet för deltagare från flera olika verksamheter och stadsdelar/kommuner att delta. Dialoga fördelar platserna och du kommer att meddelas om du fått en plats eller inte via mejl två veckor innan utbildningen. 


Välkommen!

- Vi har tyvärr ingen möjlighet att släppa in i lokalen tidigare än kl. 8.45.
- Dialoga ligger en trappa upp, mejla oss gärna i förväg om du har behov av hiss.

Utbildningen är kostnadsfri men glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!

Så här behandlar Social resursförvaltning dina personuppgifter:
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183
 
Plats:Dialoga
Adress:Gårdavägen 1   Visa karta
Postnr:41250
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2020-08-28 kl: 16:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
Kost/allergier
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren