Narkotikafri skola!

Välkommen till en konferens om en Narkotikafri skola! 

Konferensen är den 30/9-2020
Klockan 9-16:00!
Regristeringen öppnar 8:30.
Plats: Kristinedals träningsanläggning, byfogdegatan 4
Parkering finns tillgänglig för de personer som inte kan åka kollektiv trafiken. 
Målgrupper:  rektorer och elevhälsopersonal inom grundskolan och gymnasieskolan! 

Varmt välkomna önskar Eva, Jessica och Maria 

Utbildningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat till 50personer pågrund av Covid-19!Vi följer folkhälsomyndigheternas råd. Vi har en stor lokal och kan därmed hålla avstånd till varandra. Utbildningen är för personal inom Göteborg. 


Datum:2020-09-30
Tid:09:00 - 16:00
Plats:Kristinedalsträningscenter
Adress:Byfogdegatan 4   Visa karta
Postnr:41505
Ort:Göteborg

Sista anmälningsdatum:
2020-09-24 kl: 12:00
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
Mobilnummer:
 *
Befattning:  *
Företag/Organisation:  *
E-post:  *
 
Organisation
 
Skola *
Namn på skola
Annan verksamhet
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren