Sista anmälningsdatum:
2021-04-01 kl: 10:00
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Jag är intresserad av följande expertrum/ämne. Ange också om du vill att mötet ska ske digitalt:
Nyhetsbrev: Ja     Nej
Villkor
Kalmar Science Park ber om samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här (namn, telefonnummer, e-post och företag/organisation) för att kunna informera om våra tjänster, nyheter och aktiviteter framöver.

Informationen samlas in av Kalmar Science Park, 556504-2859 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Microsoft Corporation, Viva Media AB och Svensk Dokumenthantering AB har tillgång till dina uppgifter.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du via länken avregistrera i våra utskick eller genom att kontakta karin.weddingo@kalmarsciencepark.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren