Orange day: Lager av lyssnande

 

 

Välkommen till Webbinariet torsdag 26 november kl 13.30-15.30 
 

”Lager av lyssnande”-

Att lyssna till och hörsamma barns berättelser om erfarenheter av våld i nära relationer och bemötande

 

Rädda Barnen i Göteborg har drivit ett 3-årigt projekt med stöd av Göteborgs stad vars syfte är att lyfta barns och ungas berättelser om våld och bemötande. Inom ramen för projektet har barn och unga skapat digitala kortfilmer där de delar sina erfarenheter av våld och bemötandet de har fått med anledning av sina erfarenheter av våld. Föreläsningen innehåller en presentation av arbetsprocessen, arbetsmetoder, teorier och resultat i projektet. Föreläsningen bjuder också på en workshop där du som deltar får se en digital film och pröva på en i projektet framtagen metod för att lyssna till och hörsamma barns och ungas berättelser om våld. 

 Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till medarbetare i Göteborgs stad och till Dialogas avtalskommuner samt till idéburen sektor.  

Plats: Webbinarie via Teams, länk skickas ut veckan innan.

Så här behandlar Social resursförvaltning dina personuppgifter:

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183


Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder! 
Plats:Webbinarie- Teams
Adress:Länk
Postnr:41250
Ort:Göteborg
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Ange organisation *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
 
Övrigt
 
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren