Konferens 25 nov. Barns rätt till en uppväxt fri från våld

 

Välkommen till konferens den 25 november om Barns rätt till en uppväxt fri från våld

Dialoga - Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmärksammar tillsammans 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Temat för 2020 års webbkonferens är Barns rätt till en uppväxt fri från våld.
 

Innehåll för dagen:

  • Barnets rätt till frihet från våld – en mänsklig rättighet: Barnkonventionen har nyligen blivit lag Sverige Sverige. Men vad innebär den i praktiken? Hanna Gerdes, människorättsjurist, författare och folkbildare.
  • Kvinnojour = Ett fönster av möjligheter: Beskrivning av hur Unizons kvinnojourer arbe­tar med barn på kvinnojour utifrån ett barn­rättsperspektiv, Malin, Sollentuna Kvinnojour och Tanja Hillberg, Unizon.
  • Att synliggöra barns mostånd mot våld: Presentation av hur arbetsmetoden Response Based practise kan användas för att synggli­göra stärka och synliggöra våldsutsatta barns motstånd, Lotta Molander, Kvinnojouren Hud­dinge och Tanja Hillberg, Unizon.
  • Barn som utsätts för våld inom familjen. Vad säger de själva? Föreläsning om ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Maria Jylkkä och Liv Hallgren, Maskrosbarn Göteborg.


 
Konferensen riktar sig till yrkesverksamma i Västra Götalands län som i sitt arbete möter barn och unga, till exempel medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola/ skola/ fritidsverkasmhet  samt ideella organisationer.

Årets konferens kommer att sändas digitalt och du får en länk utskickad tisdag 24 november. 

Tid: Onsdag 25 november kl 9-16 
Plats: Online

Glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder!
 


Så här behandlar Social resursförvaltning dina personuppgifter:
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816249183

 
  
Datum:2020-11-25
Tid:09:00 - 16:00

Sista anmälningsdatum:
2020-11-24 kl: 09:45
Anmäl dig nedan
Förnamn:  *
Efternamn:  *
E-post:  *
Mobilnummer:
 *
Jag definierar mig som *
 
Jag arbetar i
 
Jag arbetar inom *
 
Verksamhet
 
Ange verksamhet  *
 
Befattning
 
Ange befattning  *
Villkor
Inom Göteborgs Stad har varje förvaltning ansvar för hur den behandlar personuppgifter. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. Läs om cookies som sparar IP-adresser på till exempel goteborg.se

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis på begrepp som används vid hantering kan vara: samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar inte:
• Ras eller etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening
• Behandling av genetiska och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
• Uppgifter om hälsa
• Sexualliv eller sexuell läggning

Den registrerades rättigheter

Den som har personuppgifter lagrade inom Göteborgs Stad har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Här kan du läsa mer: (kopiera länken)

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.292053fa-ec02-40a9-bc58-26261b6fe0d5#htoc-10
 
Jag har läst igenom och accepterar villkoren