Så – då har vi genomfört eHealth Arena Summary 2019-22! Vilken dag det blev och så underbart med all positiv feedback och inte minst att det var så många på plats. 

När man genomfört den här typen av arrangemang så infinner sig också en viss tomhet… 
3 års arbete i en snabbversion under en dag… En utmaning, men vi fick med de viktigaste initiativen som handlar om samhandling och samverkan och med näringslivet i fokus. 
Att få se ”Glada schemat”, det vinnande bidraget i det hackaton som genomfördes med socialförvaltningen i Kalmar kommun och med IT-bolag, personal, brukare och akademin på plats, det var riktigt häftigt. 

Nu gäller det att hålla ångan uppe i arbetet framåt och jag är så glad att Lina Waern nu är på plats och formellt ha fått ta över stafettpinnen! 

Jag kan inte förneka att eHealth Arena varit en stor del av mitt liv de tre senaste åren och att jag är angelägen att resultat och lärdomar tas om hand. Men som en del av den storsatsning som regionen och universitetet nu gör på e-hälsa så bådar det gott och spännande med Linnéuniversitetet som ny hemmahamn. 

För egen del blir det nu fullt fokus på överlämning och rapportskrivning innan jag tackar för mig den 30 november. 

Och om du inte redan gjort det – följ oss på Facebook och LinkedIn så att du inte missar vad som händer i version 2.0 av eHealth Arena! 


/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se
eHealth Arena summerade de första tre åren

Den 20 oktober summerade eHealth Arena satsningens tre första år på konferensen eHealth Arena Summary 2019-22. Ett hundratal deltagare samlades för att lyssna på över 20 olika talare från näringsliv, akademi och offentlig sektor som gav sina perspektiv på arbetet på arenan.

Läs mer härFrån hackaton till färdig app

I oktober 2021 arrangerade socialförvaltningen vid Kalmar kommun och eHealth Arena ett hackaton med målet att hitta en lösning som stimulerade till fysisk aktivitet för personer med viss funktionsnedsättning. Den vinnande lösningen, från CGI, belönades med ett startkapital på 350 000 kronor för att möjliggöra vidareutveckling. Nu lanseras appen ”Glada schemat”.

Läs mer härLär känna eHealth Arenas nya verksamhetsledare

Lina Waern tillträdde i början av oktober rollen som verksamhetsledare på eHealth Arena. Vi hälsar henne välkommen in i gänget och ställde några frågor för att lära känna henne bättre!

Läs mer här


Borgholmsmodellen utvärderas av Uppsala universitet

Borgholmsmodellen har fått stor uppmärksamhet tack vare sina goda resultat när det gäller nära vård av äldre och sköra. Modellen, som sätter patientens behov i centrum, ska nu utvärderas vetenskapligt av forskare vid Uppsala universitet.

Läs mer härNypremiär för En Livsviktig Podd

eHealth Arenas podd En Livsviktig Podd kommer efter kort uppehåll tillbaka med nya avsnitt! Podden följer fortfarande arbetet med framtidens habilitering och rehabilitering i Kalmar län, men framöver kan det även komma avsnitt inom andra ämnesområden. 

Nästa avsnitt släpps fredagen den 4 november och kommer finnas tillgängligt här. Här kan du även se och lyssna till de tidigare avsnitten i podden.  eHealth Arena mot ny adress

Från och med måndagen den 28 november finns eHealth Arena-teamet på plats i nya lokaler på Linnéuniversitetet i Kalmar. Även showroomet för e-hälsa i hemmet kommer att flyttas med och utökas i storlek för att kunna visa ännu fler lösningar. Har du som leverantör en lösning du skulle vilja visa i rummet är du välkommen att kontakta maria.eifrem@ehealtharena.se 

eHealth Arena kommer att sitta tillsammans med eHälsoinstitutet på plan 3 i hus Vita på Universitetskajen.

Här hittar du en karta över Universitetskajen

Forskningsseminarium 10/11: Digitalisering i primärvården: läkares och patienters erfarenheter

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet bjuder in till seminarium med temat "Digitalisering i primärvården: läkares och patienters erfarenheter". Föreläsare är Hanna Glock, forskarstuderande på Lunds universitet. 

- Många läkare är positiva till digitalisering men upplever att det inte riktigt fungerar i verkligheten. Systemen pratar till exempel ofta inte med varandra vilket ger merarbete, och digitala patientkontakter kan ge ökad risk för missförstånd. Läkarna efterfrågar bättre teknik och mer omfattande klinisk utvärdering av digitaliseringen, säger Hanna Glock.

Läs mer och anmäl dig härVälfärdsteknikdagen 1/12: Utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik treåriga projekt avslutas sista december. Därför arrangerar de en digital konferens med inspirerande föreläsare, där de delar erfarenheter från projektet och ger information om det som händer efter 2022. Hur ser utmaningarna ut för kommunerna inom vård och omsorg? Vad krävs för att skapa en väg framåt mot en digital vård och omsorg?

Läs mer och anmäl dig här
Ansök om medel för digitala arbetssätt och välfärdsteknik

Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Det är fortfarande 40 kommuner som ännu inte ansökt om årets stimulansmedel. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till. Sista dagen att söka 2022 års medel är den 1 december.

Läs mer här

Stöd för att införa digitala omsorgstjänster

Hos SKR, Sveriges kommuner och regioner, finns information och stöd som syftar till att underlätta för kommuner att införa digitala omsorgstjänster. Tjänsterna har valts framför allt eftersom de används av många, det finns tydliga nyttor och de är väl beprövade i flera kommuner med gott resultat.

Läs mer här 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.