Vi fortsätter arbetet med att möjliggöra satsningar inom e-hälsoområdet, både från ett brukar- som ett näringslivsperspektiv. Det är många som både bör och ska vara involverade i den verksamhetsutveckling som nu pågår på många håll. Att e-hälsa och digitalisering kommit i fokus kan knappast ha undgått någon och vi hoppas verkligen att det onda även ska leda till något gott. Häromveckan redovisade Insikt Medicin den ökning som skett i digitala vårdmöten från februari till april. I Kalmar län skedde enligt uppgift 16 digitala vårdmöten i februari och i april var samma siffra 1 107 stycken. En imponerande utveckling! 

Nedan kan du läsa om olika initiativ som pågår och aktiviteter som är planerade. Tveka inte att höra av dig om du har tankar eller idéer gällande områden som du skulle vilja att vi lyfter framåt.  

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se
Ökad användning av digitala tjänster
Till följd av Covid-19-pandemin har behovet av att kontakta hälso- och sjukvården på andra sätt än med fysiska besök lett till en snabb utveckling av de digitala tjänsterna. De första månaderna 2020 har användningen av Sveriges regioners egna digitala tjänster nästan tiodubblats. Användningen av Region Kalmar läns digitala tjänster ökar kraftigt och fler länsbor än någonsin möter nu sjukvården via video. Antalet digitala vårdmöten med patienter har ökat från 16 i februari till 1 107 under april månad. Läs mer här


Ny webbplats för samordning och inspiration kring digitala verktyg
Digital Vård & Omsorg är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst när förändring och omställning från analogt och fysiskt till digitalt behövs på grund av Corona. Här kan man direkt hitta länkar till samverkansaktörernas specifika material som samlats och skapats för att möta den nya utmaningen. Här publiceras sammanställningar och erfarenheter, forskning och relevant kunskap. Läs mer här
Livsviktiga Samtal: När vården kommer hem
Det tredje seminariet i serien Livsviktiga Samtal arrangeras i samarbete med TietoEVRY och har temat: När vården kommer hem - framtida digitaliseringsmöjligheter av vård och omsorg i hemmet. Seminariet äger rum digitalt via Microsoft Teams den 3:e juni kl. 14.00-15.30. Läs mer om seminariet och anmäl dig här. 


eHälsoinstitutets forskningsseminarier 2020
Välkomna till eHälsoinstitutets forskningsseminarier i e-hälsa 2020. På grund av Corona-pandemin har några av vårens seminarier flyttats fram och nu finns ett spännande program för hösten 2020. Förhoppningsvis kommer seminarierna kunna genomföras på plats i lokalerna vid Linnéuniversitetet i Kalmar, men oavsett läget sänds seminarierna live på webben med möjlighet att ställa frågor och föra diskussioner med forskarna. Läs mer om de olika seminarierna på eHälsoinstitutets hemsida.


Webbseminarium 27/5: Hur kan AI snabba på omställningen för att möta stora samhällsutmaningar? 
Vinnova och AI Innovation of Sweden bjuder in till ett webbseminarium den 27:e maj kl. 13.30-14.30, med fokus på tre områden där artificiell intelligens kan möjliggöra och snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. Ett av områdena som lyfts fram är AI inom hälso- och sjukvården. Läs mer här 


Webbseminarium 1/6: Nära vård = digital vård
Hur kan digitalisering och e-hälsa vara verktyg för omställningen till Nära vård? Seminariet fokuserar på den förändring som behövs i kommuner och regioner och presenterar ett antal exempel där digitala tjänster är verktyg i omställningen till en nära vård. Seminariet sänds live den 1:a juni kl. 13.30-14.30. Läs mer härAthenapriset 2020 - sista nomineringsdag 31 maj
Athenapriset är Sveriges största pris för forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Vinnaren, som utses av en expertjury, får 150 000 kr i ett forsknings- och utbildningsstipendium. Både nomineringar av andras och egna projekt är välkomna. Nomineringen sker i två steg: i det första steget behövs bara en kortfattad motivering, i nästa steg gör juryn ett urval av de mest intressanta bidragen som får göra en mer utförlig beskrivning. Läs mer och ansök här


 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.