Sedan det senaste nyhetsbrevet har ketchup-effekten slagit till…! Det här nyhetsbrevet är fullmatat med information om vad som är på gång och vad aktörer, bolag, myndigheter, kommuner och akademi har på gång inom vår region kopplat till e-hälsa. Extra roligt är att kunna lyfta fram några av våra duktiga företagare och, som några av er säkert redan uppmärksammat, så har Kalmar kommun blivit utvald som en av SKR:s 10 modell-kommuner. Stort grattis säger vi från eHealth Arena!

Myndigheten för delaktighet har fått upp ögonen för regionen och kommer att förlägga en av tre digitala konferenser med Kalmar kommun som värdkommun. Håll utkik efter inbjudan, konferensen kommer att genomföras i oktober!

Intresset för arbetet som bedrivs inom eHealth Arena har även skapat möjligheter för olika typer av samarbeten utanför nationens gränser. Ett av dem presenteras nedan och vi hoppas kunna presentera flera inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Vi fortsätter arbetet för att bidra i innovationsstödsystemet där ett samarbete med Välfärd & Hälsa i Västmanland gett oss möjlighet att få testa några verktyg framtagna för att stötta så väl kommuner som bolag i arbetet med att implementera välfärdsteknik. Vill ni veta mer om det så kontakta mig gärna direkt.

Vi arbetar även med frågan hur vi kan bidra med kapital till satsande bolag. Just nu har Investerare Sydost en utlysning som stänger den 28:e augusti.


Det tas många olika initiativ inom AI just nu och inom ett av dem, AI Innovation of Sweden, har det tagits fram ”nätkurser” som jag vill tipsa om - en utmärkt sysselsättning i hängmattan i sommar?

Med det vill önska en riktigt skön sommar så hörs vi igen i augusti!


/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se
Kalmar blir modellkommun för äldreomsorgens digitalisering
Sveriges kommuner och regioner (SKR) utsåg den 1:a juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. Kalmar kommun är en av dessa tio. Utöver att stötta andra kommuner ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. Läs mer i Kalmar kommuns pressmeddelande och på SKR:s hemsida


Moodhero - digitala verktyg för psykisk hälsa
Sofia Allberg är Kalmar-entreprenören bakom Moodhero, forskningsbaserade onlinekurser som hjälper människor att skapa en mer balanserad livsstil. Hon brinner för att hjälpa människor att må bättre och leva mer hälsosamma liv. I sitt arbete som samtalsterapeut har Sofia märkt att allt fler efterfrågar digitala verktyg för att förbättra sin mentala hälsa och under 2019 valde hon att börja utveckla Moodhero. Läs mer om Sofias resa här


Poddpremiär för lokala entreprenörer
Anna Wahlstam, Kalmar och Victoria Vestman, Algutsrum, har nyligen släppt de två första avsnitten i sin podd "Vi ÄR inte cancer", en podcast om hur cancern påverkat dem och deras liv. De beskriver sig som erfarenhetsproffs med siktet inställt på livslust och vill använda sina erfarenheter till något kreativt och livsbejakande. Podden är deras första produkt, där de öppet och ärligt delar med sig av sina erfarenheter. I framtiden vill de även fokusera på digitala tjänster för träning under cancerbehandling. Läs mer om Anna och Victoria här


Horizon 2020-ansökan
eHealth Arena är tillsammans med RISE involverad i en Horizon 2020-utlysning inom programmet för “Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies”. Ambitionen är att utveckla en holistisk hälso- och livsstilsplattform som samlar in kvantitativa data om individens vitala värden, dagliga aktiviteter och livsstilsval för att generera personliga riskförutsägelser och leverera personliga insatser. I konsortiet ingår partners som till exempel IBM, Fraunhofer, IMS, Ericsson Nikola Tesla och RISE (projektkoordinator). Beslut väntas under hösten. 


Ny projektsida på lnu.se
Är du nyfiken på att läsa mer om Linnéuniversitetets arbete i eHealth Arena? Besök den nya projektsidan på lnu.se för att läsa mer om Linnéuniversitetets pågående arbete inom projektet. Läs mer här


Grundbok i eHälsa
Det finns inte någon skillnad mellan vanlig hälsa och e-hälsa, utan det handlar om att utföra arbetet smart och klokt både digitalt och analogt. Det menar Main Hofflander, lektor vid Linnéuniversitetet, som tillsammans med Lina Nilsson, lektor i Hälsoinformatik, har skrivit boken Grundbok i eHälsa. Digitaliseringen av hälso- och sjukvården är mer aktuell än någonsin. Grundbok i eHälsa ska hjälpa studenter, politiker, tjänstemän och andra intresserade att förstå helheten i digitaliseringen. Läs mer härÅrets Vitalis blir en digital upplevelse
Av hänsyn till gällande mötesrestriktioner omvandlas årets Vitalis till en digital upplevelse. I det digitala eventet, som äger rum den 25-26 augusti, kan du ta del av livesända panel-samtal och keynote-presentationer samt förinspelade föreläsningar där aktuella frågor kring digitaliserad vård och omsorg diskuteras. Läs mer här 


ISHIMR 2020
International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR) hålls i år i Kalmar på Linnéuniversitetet, med temat: "Using digital information for better patient health, care and well-being". Forskare från hela världen samlas den 17-18 september för att diskutera e-hälsa och i år blir konferensen helt digital på grund av Coronapandemin. Läs mer här 


Konferens om välfärdsteknik
I höst anordnar Myndigheten för delaktighet (MFD) tre regionala konferenser om välfärds-teknik, varav en planeras i samarbete med Kalmar kommun. Utgångspunkten för konferenserna är hur ett systematiskt arbetssätt kan underlätta införandet och användningen av välfärdsteknik i ordinarie arbete och hur det kan bidra till ökad delaktighet och själv-ständighet för den enskilde. Konferensen i Kalmar genomförs den 14:e oktober. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Covid-19 medför att det inte går att genomföra fysiska konferenser blir det en digital konferens istället. Mer information samt inbjudan till konferensen kommer! Showroom för digitala lösningar - intresseanmälan öppen
Arbetet med att etablera ett showroom i anslutning till eHealth Arenas kontor i Kalmar fortskrider. Under den första perioden kommer showroomet att fokusera på lösningar för vård i hemmet. Har du produkter eller tjänster som passar in i en sådan miljö och som du vill kunna visa upp? Läs mer här och anmäl ditt intresse senast den 30:e juni. 


Söker ditt bolag kapital? 
Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 28:e augusti tar de emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital. Intresseanmälan skickas till mats.olsson@investeraresydost.se och görs genom ett enkelt mejl, inga dokument behövs. Därefter tas en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för just ditt företag. Investeringsträffen för utvalda företag är den 7:e oktober. Preliminärt sker företags-presentationerna och mötet via webben. Blir det ett fysiskt möte kommer det ske i Kalmar. Läs mer här  

 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.