Då har vi lagt ytterliga en månad bakom oss och vi har nu varit igång i exakt ett år. Förbluffande hur snabbt tiden går! Nu kan vi också se lite mer konkreta resultat av vårt arbete. 

Den här veckan öppnar vårt showroom "e-hälsa i hemmet". Ett viktigt initiativ för alla våra målgrupper att, i en autentisk miljö, kunna känna och klämma på lösningar framtagna för vård i hemmet. Du kan läsa mer om det nedan. 

Tillsammans med fem andra e-hälsoinitiativ runt om Sverige, RISE och med Linnéuniversitetet i spetsen har vi i september lämnat in en ansökan om att skapa en Europeisk Innovationshub under rubriken "Health Innovation of Sweden". Det skulle betyda mycket för både vårt regionala arbete men också för det nationella arbetet inom e-hälsa om det går i lås. 

Vi kan även hinta om att vi har fått en spännande företagsetablering på plats i regionen. Mer om den kommer i nästa nyhetsbrev. 

Planeringen för vår konferens med tema "Näringsliv och innovation e-hälsa" är i full gång och kommer att genomföras digitalt, semidigitalt eller fysiskt den 21:a januari, så gör gärna en not om det redan nu. I anslutning till den planeras även ett hackathon om ökad fysisk aktivitet som kommer att avslutas i samband med konferensen. 

Vi fortsätter även att uppmana er att ta kontakt med oss om du har tankar eller idéer om områden som du skulle vilja att vi lyfter framåt. Jag hoppas också få se många av er i vårt showroom!  

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.seNu öppnar eHealth Arenas showroom för e-hälsa i hemmet 
Den 2:a oktober öppnar eHealth Arenas showroom för e-hälsa i hemmet. I en autentisk sovrumsmiljö visas exempel på hur digital teknik kan användas för att bedriva vård i hemmet. Alla är välkomna: brukare, personal inom vård och omsorg, tjänstemän och politiker inom kommun och region samt näringsliv för att både se och känna och klämma på utrustning som finns på marknaden. Läs mer och boka ditt besök i showroomet här


eHealth Arenas arbete inom testbäddar
Linnéuniversitetets pågående arbete inom testbäddar består av att utforska och intervjua testbäddar runt om i Sverige och att göra en större litteraturstudie. Md Shafiqur Rahman Jabin leder det arbetet och kommer berätta mer om sin forskning under ett seminarium den 10:e december. Läs mer om seminariet här. Utöver detta arbete har representanter från Linnéuniversitetet tillsammans med Region Kalmar län och länets andra aktörer startat upp att diskutera och analysera hur lokala testbäddar ska arbetas fram och organiseras. 


Region Blekinge använder Virtual Reality i rehabilitering
Region Blekinge väljer att testa ett virtuellt fysioterapiverktyg från Medtech-företaget Curest. Verktyget är utvecklat för att förbättra rehabilitering av huvud- och nackskador så som whiplash och yrsel. Vårdtagare som lider av nack- eller huvudskador kommer erbjudas att låna hem VR-glasögon som innehåller olika träningsprogram. Resultaten från träningen skickas automatiskt till fysioterapeuten för analys och uppföljning. Emil Lilja, VD på Curest, var en av talarna i vårt Livsviktiga Samtal-seminarium i början av september, som handlade just om e-hälsa och rehabilitering. Det inspelade seminariet finns här. Curest lösning kommer också att finnas i eHealth Arenas showroom för e-hälsa i hemmet från och med den 1:a november. Samverkan med kommuner
Pågående pilotprojekt och kommande införande av digitala signeringslistor inom Kalmar kommun medförde att Linnéuniversitetet arrangerade en workshop om läkemedels-information inom kommunen, det vill säga brukares läkemedelsbehandling och insamling och hantering av information runt denna process. Just nu pågår det också ett arbete med att stötta Emmaboda kommun i att utvärdera deras användning av en videokommunikations-lösning och hur man kan använda trygghetslarmet för att beställa annan service, till exempel att komma ur sängen. Om du vill veta mer eller har några frågor, vänligen kontakta Anna-Lena Nilsson, anna-lena.nilsson@lnu.seLivsviktiga Samtal: Intelligenta tjänster för att hantera utmaningar inom hälso- och sjukvård  
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Livsviktiga Samtal den 1:a oktober. Temat för seminariet är hur vården med intelligenta tjänster som AI och matematisk modellering har möjlighet att skapa förutsättningar för bättre planering och resursutnyttjande. Dr. Marie Netz från Blekinge Tekniska Högskola kommer bland annat diskutera hur intelligent schema-läggning kan öka produktiviteten med 30% utan extra kostnad. Läs mer och anmäl dig härForskningsseminarium: Digital Detox - Towards an Understanding of Digital Wellness
Kan vi blir mer fokuserade, produktiva och må bättre om vi begränsar vårt användande av digitala verktyg, som till exempel smarta mobiler? Lyssna på Christina Ghitas forsknings-seminarium om "Digital Detox" den 1:a oktober. Notera att seminariet kommer att hållas på engelska. Läs mer och anmäl dig härVälfärdsteknik mot framtiden - att ta nästa steg och utveckla arbetet
Myndigheten för delaktighet bjuder in till digital konferens om välfärdsteknik den 14:e oktober. Covid-19 har utmanat och bidragit till snabb förändring, vilket gör det extra angeläget för många kommuner att börja använda välfärdsteknik. Minska smittspridningen och öka självständigheten och delaktigheten är områden som det går att göra skillnad inom genom att använda olika tekniska lösningar. Digitala möten, tillsyn med kamera eller att handla via internet är allt vanligare inslag i vård- och omsorgsarbetet. Den här konferensen ger dig konkreta tips och idéer om hur användningen av välfärdsteknik blir en naturlig del av verksamheten. Läs mer och anmäl dig här  Söker ditt bolag kapital? 
Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 13:e oktober tar de emot intresseanmälan ifrån, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital. Intresseanmälan skickas till mats.olsson@investeraresydost.se. Intresseanmälan görs genom ett enkelt mail, inga dokument behövs. Därefter tas en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för just ditt företag. Investeringsträffen för utvalda företag är den 25:e november. Preliminärt sker företags-presentationerna och mötet via webben. Blir det ett fysiskt möte kommer det att ske i Växjö, allt beroende på utvecklingen av Corona. Läs mer här

 


Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.