I början av oktober öppnade vårt showroom som vi informerat om löpande. Jag kan bara sammanfatta de första veckorna med rummet på plats som en riktig succé! Det finns verkligen ett uppdämt behov att se, känna och klämma på lösningar i sin verkliga miljö. Nu hoppas vi fortsatt på att informationen om att rummet finns också ska nå fram till alla målgrupper. Vi arbetar även med att kunna presentera en digital variant för alla som inte har möjlighet att närvara på plats. 

Det är mycket som händer, men en viktig del av vårt arbete nu är att få alla bitar på plats till vår första erfarenhetskonferens som genomförs den 21 januari. Glöm inte att göra en liten not om det i kalendern! I samband med konferensen genomför vi ett hackathon tillsammans med socialförvaltningen på Kalmar kommun med temat Människor med behov av stöd i vardagen. Mer information om det och hur du anmäler dig till det kommer inom kort. 

Vi fick i dagarna också veta att den ansökan om att bilda en europeisk digital innovationshub på temat "Health Innovation of Sweden" tillsammans med sju andra parter passerat det första nålsögat. Fler återstår, men vi hoppas verkligen att vi når hela vägen fram! 

Vi fortsätter även att uppmana er att ta kontakt med oss om du har tankar eller idéer om områden som du skulle vilja att vi lyfter framåt. Välkommen att kontakta oss! 

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.seShowroom för e-hälsa i hemmet invigt - boka ditt besök idag!
Den 2 oktober öppnade eHealth Arenas showroom för e-hälsa i hemmet, se vår invigningsfilm här. I en autentisk sovrumsmiljö visas exempel på hur digital teknik kan användas för att bedriva vård i hemmet. Här finns lösningar från ett femtontal leverantörer och som besökare kan du bland annat se och lära dig mer om digitala lås för omsorgen, distansmonitorering av kroppens vitala parametrar samt e-tillsyn med trygghetskamera. Läs mer och boka besök i showroomet här


Ny bok om digital hälsa
För att Sverige ska göra digitalt stöd rättvisa inom vården och leva upp till Vision eHälsa 2025 behövs utöver många andra åtgärder en ökad digital kompetens. Boken Medicinsk informatik har ambitionen att vara heltäckande inom digital hälsa, med grunderna för en gemensam informationsstruktur som möjliggör både lärande och forskning och olika tillämpningar till exempel inom diagnostik och bild. Boken ska fungera som lärobok för studenter och inom fortbildning, samt som uppslagsbok. Den 17 november är det digital bokrelease för Medicinsk informatik, då huvudredaktörerna kommer att presentera boken och hur den kan användas som kurslitteratur och uppslagsbok. Läs mer om boken här och anmäl dig till den digitala releasen här


E-hälsokurs öppnar för sen anmälan
Kursen E-hälsa - en introduktion på Linnéuniversitetet kommer under november månad öppna igen för sen anmälan. Kursen tar upp grundläggande begrepp inom e-hälsa och hälsoinformatik, olika typer av digital informationsteknik för prevention, diagnos och behandling. Den går vidare igenom möjligheter och utmaningar med e-hälsa, betydelsen av informationsstruktur, interoperabilitet, design, implementering, utvärdering och forskning inom området. Läs mer härForskningsseminarium 29 oktober: Hur kan vi studera effekterna av nationella läkemedelslistan? 
Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft med målet att ge vården, omsorgen, apoteken och patienterna samma bild av en patients aktuella läkemedel. Men vad innebär det för de som jobbar med eller använder läkemedel? Hur påverkas patientsäkerheten? Den 29 oktober presenterar dr Tora Hammar, lektor vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, sitt uppdrag från E-hälsomyndigheten: att studera effekterna av nationella läkemedelslistan. Läs mer och anmäl dig här


Seminarium 2 november: Hur gör vi e-legitimation användbart för fler?
Myndigheten för delaktighet bjuder in till webbseminarium om e-legitimation och möjliga lösningar på de hinder som kan uppstå. Nästan allt vi gör på internet inkluderar någon form av e-legitimation, till exempel köp av biljetter i kollektivtrafik, betala fakturor eller bankärenden. Men kan alla använda e-legitimering? Många personer kan inte det. Det behövs fler lösningar på marknaden för att fler ska kunna vara delaktiga på lika villkor som andra. Läs mer och anmäl dig här 


Livsviktiga Samtal 5 november
November månads Livsviktiga Samtal har temat Fik@rummet - en digital plattform för att minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet. Under seminariet kommer Petra von Heideken Wågert, projektledare, presentera Fik@rummets nuvarande och framtida funktioner och tankar om hur spridning av den digitala plattformen till äldre ensamma personer kan komma att ske. Läs mer och anmäl dig här


Forskningsseminarium 19 november: Internet-förmedlad ACT för att öka livskvalitén hos personer med långvarig smärta
Var femte person drabbas av någon form av långvarig smärta. Många av dem upplever att de får otillräcklig smärtlindring och utvecklar ångest, oro, rädsla och trötthet. Rikard Wicksell, docent, psykolog och klinisk forskare vid Karolinska institutet, berättar om behandlings-formen internetförmedlad ACT, "Acceptance and Commitment Therarpy", som utvecklats för att hjälpa personer med långvarig smärta att få en ökad livskvalitet. Läs mer och anmäl dig härStöd till kommuner för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
E-hälsomyndigheten har samlat berättelser från kommuner som delar med sig av erfarenheter och exempel på hur de gjorde för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Har kan du som jobbar inom socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård få idéer och förslag på utveckling av din verksamhet. Under pågående pandemi fokuserar man på digitala lösningar som syftar till att minska smittspridningen av den nya coronaviruset och skydda våra mest utsatta äldre. Läs mer här


Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik
SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar alla kommuner vid implementering av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg. Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling samt representanter för de tio modellkommuner som tidigare i år utsågs av SKR som modeller för äldreomsorgens digitalisering. Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik här


Utlysning: Samverkansprojekt för bättre hälsa
Samverkansprojekt för bättre hälsa är en gemensam utlysning mellan Swelife och Medtech4Health. Välkomna att söka är projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Hälso- och sjukvård, akademi samt näringsliv kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Det ska också finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Sista ansökningsdag är den 25 november. Läs mer här

 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.