2020 har blivit 2021 och ett nytt år ska ju innebära nya möjligheter och det är definitivt så det känns! Digitaliseringen är i första rummet och diskussionerna om hur vi ska få det att hända lyfts i alla tänkbara forum.

Inom eHealth Arena har vi kickstartat året med en rad olika initiativ. Ett som känns lite extra angeläget är arbetet med hur vi kan bidra till att minska det digitala utanförskapet, då framför allt med fokus på support rörande den nya tekniken. "Support 2025" syftar till att både stötta de äldre och på samma gång bidra till Vision e-hälsa 2025. Vi kommer att rapportera om arbetet löpande under våren. 

Som vi informerat om tidigare gör vi ny vårt showroom digitalt och i slutet av mars hoppas vi kunna släppa in dig i rummet oavsett var du befinner dig! 

Vi lägger också mer kraft på kommunikation framåt för att så många som möjligt ska känna till och kunna dra nytta av satsningen eHealth Arena. En viktig komponent i det är en mer levande hemsida där vi framåt lägger mer information om vad vi faktiskt gör. Så besök oss gärna där eller på Facebook och LinkedIn

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se
"Vi ÄR inte cancer" - Vinnare av Mörbylånga kommuns folkhälsopris
Anna Wahlstam och Victoria Vestman, entreprenörerna bakom podden "Vi ÄR inte cancer", har vunnit Mörbylånga kommuns folkhälsopris, som uppmärksammar betydelsefulla insatser som påverkar hälsan positivt. Anna och Victoria släppte sitt första poddavsnitt i juni 2020 och har också hunnit med att bli nominerade till Guldpodden. Läs mer här

Fokusrapport AI och e-hälsa
E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport om AI och e-hälsa. Rapporten är ett diskussionsunderlag som belyser övergripande etiska och juridiska frågor som är avgörande för en god AI-utveckling, i synnerhet de som uppstår inom hälso- och sjukvård och omsorg. AI som verktyg för användning av så kallad Big Data är förknippat med stora förväntningar om effektivisering, kvalitetshöjning och ekonomiska vinster samt ökad livskvalitet för människor. Samtidigt är AI tätt kopplat till komplicerade frågor rörande etik, juridik och ansvar om något går fel. Ladda ner rapporten här 


Nytt datum för konferensen "Näringsliv och innovation - så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län"
På grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden för Covid-19 har eHealth Arenas erfarenhetskonferens flyttats. Nytt datum är den 29 april. Under konferensen kommer du att få ta del av det arbete som skett inom satsningen så här långt. Tyngdpunkten är en rad berättelser från bolag som befinner sig i olika utvecklingsskeden och deras resa, samt initiativ där det offentliga och näringslivet möte. Läs mer och anmäl dig här

Forskningsseminarium 28/1: Inbyggda sensorsystem - möjliggör trendmonitorering av hälsan
Maria Lindén, professor i hälsoteknik vid Mälardalens högskola, berättar i detta seminarium om sin forskning kring sensorer och hur de kan användas för att förbättra vår hälsa, förebygga kroniska sjukdomar och fall i hemmet. Tillsammans med sitt forskarteam, med representanter från industrin, regioner och akademi, tittar hon på hur vi kan bygga upp och använda sensorsystem för att få ut kvalitetssäker och användbar data. Läs mer och anmäl dig här

Webinar 4/2: Kompetensbehov inom hälso- och välfärdsteknik 
Mälardalens högskola bjuder in till webinar där de presenterar det pågående arbetet med forskning och utbildning inom hälso- och välfärdsteknik samt bjuder in till dialog om digital kompetens som behövs i framtidens vård och omsorg. Webinariet vänder sig till företrädare för vård och omsorg, hälso- och sjukvård, myndigheter, lärosäten, intresseorganisationer, fackliga företrädare och andra intressenter. Läs mer och anmäl dig här


SveaPriset 2021 - Bidra till en smartare vård och omsorg
Nu är anmälan öppen till SveaPriset, som belönar innovationer inom e-hälsa. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Har du någon lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Förutom att bidra till effektivare resursanvändning och ökad kvalitet är du med och tävlar om 100 000 kr. Läs mer och ansök här


 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.