Då var det dags för ännu ett nyhetsbrev från oss. Vi jobbar på i fortsatt ”hemläge” men ser med glädje att antalet vaccinerade ökar stadigt. Utöver det som beskrivs nedan så arbetar vi vidare med att hjälpa bolag, framför allt med idéer i tidiga faser, att komma framåt på olika sätt. Tillsammans med fyra andra e-hälsoinitiativ, RISE och Linnéuniversitetet ser vi över hur vi tillsammans och på bästa sätt kan stötta satsningen ”Nära vård” och då med ett särskilt fokus på små och medelstora bolag. Mer om det arbetet kommer löpande.

Häromveckan var vi inbjudna till ett rådslag avseende Vision e-Hälsa 2025 där det diskuterades vad som krävs för att nå visionen och då med ett särskilt fokus på vilka förutsättningar som finns för start up-bolag att vara en del i arbetet. Många bra och givande diskussioner fördes som jag tyckte tydligt signalerade att man också vill initiera näringslivet mer framåt.

Som vanligt så uppmanar jag dig att ta direktkontakt med oss om du har några tankar eller funderingar inom området.


/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se


Support 2025 - stöd för digital inkludering
Samhället digitaliseras i snabb takt, men alla känner sig inte inkluderade i utvecklingen och kan eller vill inte dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Ungefär hälften av medborgarna över 65 år känner sig inte inkluderade i det digitala samhället och för Kalmar län, med cirka 240 000 invånare, innebär det mellan 2 500 och 5 000 äldre. 

Support 2025 är ett initiativ från eHealth Arena, med målet att hitta lösningar för en effektiv support om man stöter på problem i användandet av digitala tjänster, men också att, i dialog med näringslivet, verka för att ta fram bättre anpassade digitala produkter för äldre. Arbetet startade vid årsskiftet och just nu befinner vi oss i en intensiv fas med möten med olika aktörer som verkar inom området och som företräder målgruppen. Om du vill veta mer om arbetet med Support 2025, vänligen kontakta Fia Mårdfelt, fia.mardfelt@ehealtharena.se

På samma tema vill vi också tipsa om vårt seminarium Livsviktiga Samtal från december 2020, med temat Är vi smarta nog för smarta hem? Ny teknik i äldres vardag. Dino Viscovi och Mirjam Ekstedt från Linnéuniversitetet berättar i seminariet om förutsättningarna för äldres utanförskap och inkludering samt lyfter frågor om ansvar, etik och medbestämmande i praktiken. Läs mer och se inspelningen av seminariet här

Dino Viscovi medverkar även i Sveriges Radios serie "Nedkopplad" om just digitalt utanförskap. Här kan du lyssna på serienRapport: Digital omställning till följd av covid-19
Post- och telestyrelsen, PTS, har tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, sammanställt en rapport om den digitala omställningen till följd av covid-19. PTS fick i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19. I rapporten beskrivs och analyseras den digitala omställningen i en rad samhällssektorer, bland annat vård och omsorg, och det ges även förslag på fortsatta åtgärder. Det konstateras också att det behövs en kraftsamling inom digital delaktighet. Pandemin har understrukit vikten av allas tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg, men arbetet för digital delaktighet är idag fragmenterat och behöver mer samverkan och långsiktighet. Ladda ner rapporten här


Digital tjänst för vaccinering
Region Kalmar län är en av regionerna som tecknat avtal med e-hälsoföretaget Cambio gällande tjänsten MittVaccin Journal för att stödja verksamhetens processer kring vaccinationer. MittVaccin Journal är ett system som stöttar ett helt digitalt vaccinationsflöde. Det innebär att invånarna kan boka tid digitalt, slipper att stå i kö och kan göra sin hälsodeklaration digitalt. Läs mer här


Studie kring e-hälsa i landsbygdsmiljö
Thomas Sjöström, licentiand vid Campus Västervik, har påbörjat en studie som undersöker e-hälsa ur ett så kallat domesticeringsperspektiv, ett perspektiv som fokuserar på hur ny teknik integreras i användarens vardagsliv och tillskrivs betydelse. Studien syftar till att bidra med kunskap om hur e-hälsotjänster domesticeras i landsbygdsnära primärvård, där förutsättningarna skiljer sig från städer gällande till exempel kompetensförsörjning och digital infrastruktur. Två hälsocentraler i länets norra del medverkar i studien, som ska vara klar i juni 2022. Vill du veta mer om studien, vänligen kontakta thomas.sjostrom@vastervik.se


ITK viktigt vid anhörigomsorg
Frida Andréasson, doktorand vid Linnéuniversitetet, har i en ny avhandling i hälsovetenskap tittat på hur informell vård (vård från en anhörig) kan resultera i ensamhet och social isolering och hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) spelar en viktig roll i att upprätthålla intressen och kontakt med familj och vänner. Läs mer här
Webinar 4/3: Real world evidence as a marketing strategy for health and welfare technologies
This webinar brings together scholars from academia, private and public sector to discuss how evidence can be an important marketing strategy regarding health and welfare technologies. We will also discuss what type of evidence is needed from different perspectives. Läs mer och anmäl dig här


Frukostmöte 9/3: Hur blir vi bäst på e-hälsa i såväl teori som praktik? 
Hur ska Sverige bli bäst på e-hälsa och hur kan regionerna implementera lösningar som förbättrar sjukvården? Seminariet tar avstamp i Vision e-hälsa 2025 och diskuterar såväl teori som praktik. Läs mer och anmäl dig här


Forskningsseminarium 25/3: Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer
Kan smarta glasögon användas i vårdmiljöer som intensivvård och anestesisjukvård? Hur påverkar de patientsäkerheten? Hur upplevs de av personalen? Charlotte Romare, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola, berättar i det här seminariet om din forskning kring smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer. Läs mer och anmäl dig här


Open API Bootcamp 26-30/4
Innovation Skåne i samarbete med Cerner bjuder in start-ups till "Open API Bootcamp: Enabling health and care delivery outside the care facility". Aktiviteten fokuserar på tre utmaningar som ofta möter start-ups inom e-hälsa: kundacceptans, integration med redan existerande teknologi och system samt internationell expansion. Anmälan ska ske senast den 5 mars och bootcamp startar den 26 april. Läs mer och anmäl dig här 


Konferensen "Näringsliv och innovation - så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län" flyttad till hösten
På grund av osäkerheten kring utvecklingen av covid-19 har vi beslutat att flytta vår konferens till hösten. Nytt datum kommer att meddelas vid senare tidpunkt. Om du redan har anmält dig behåller du din anmälan och får information om det nya datumet så fort det är bekräftat. Om du har några frågor om konferensen, vänligen kontakta info@ehealtharena.seBoost Chamber - gör din idé till verklighet
Boost Chamber bygger på en beprövad startup-metodik och är det första steget in i Kalmar Science Parks inkubator. Här får du utveckla din idé tillsammans med andra som brinner för innovation och genom skarpa möten med potentiella kunder. Programmet är cirka tre månader långt och efter Boost Chamber är du redo för nästa nivå. Gå vidare till Incubator eller använd dina nya kunskaper när du erövrar världen. Läs mer och ansök härKostnadsfri seminarieserie från Medtech4Health
Du som utvecklar en medicinteknisk produkt eller tjänst i ett tidigt skede erbjuds nu en unik möjlighet att ta del av en kostnadsfri seminarieserie inom Medtech4Healths satsning Kunskapslyftet. Seminarieserien består av korta, webbaserade utbildningar (1-3 timmars webbinarier) inom regelverk och standarder för såväl medicintekniska produkter som produkter för in vitro-diagnostik. Planerad start är 8 mars och utbildningarna löper fram till sommaren med ca ett seminarium per vecka. Läs mer här


Seminarium 12/3: Finansieringsmöjligheter för SME inom EU:s nya ramprogram
Seminariet, som hålls online, ger dig kunskap om hur EU:s finansiering som erbjuds små och medelstora bolag fungerar. Det innehåller information om det nya programmet och utlysningarna från Vinnova, samt ger dig möjlighet att träffa och ställa frågor till representanter från Vinnova, EU SME Support och EEN (Enterprise Europe Network). Läs mer här


 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.