Ännu en månad har passerat och med den otaliga digitala möten. Även om vi nu alla längtar efter de fysiska mötena så är det förvånansvärt hur bra det nya normala digitala ändå fungerar. I den digitala andan lanserar vi nu också möjligheten att besöka vårt showroom digitalt. Det för att både nå ut till er som inte finns i vår geografiska närhet men även för att möjliggöra besök även i smittskyddstider. 

Det gör också att frågan om den digitala inkluderingen blir ännu viktigare. En fråga som vi arbetar med på olika sätt. Som vi berättat tidigare så ser vi bland annat över möjligheten att starta en pilot med en digital supportfunktion för att så många som möjligt ska kunna dra nytta av digitaliseringen och de fantastiska möjligheter som tekniken för med sig. Vi hoppas kunna berätta mer om det initiativet innan sommaren! 

Och som vanligt uppmanar vi er att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar inom området!

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.seNu lanseras eHealth Arenas digitala showroomNu kan du besöka vårt showroom för e-hälsa i hemmet digitalt! Var du än befinner dig kan du som besökare lära dig mer om hur digital teknik används för att underlätta vård i hemmet. Det digitala showroomet, som finns tillgängligt via vår hemsida, visar exempel på olika lösningar som digitala lås, egenmonitorering av kroppens vitala parametrar, trygghetskamera, läkemedelsrobot och hjälpmedel för diabetes bland mycket annat. Läs mer och besök rummet härNu förenklar vi för länets entreprenörer
Har du en företagsidé du vill förverkliga inom e-hälsoområdet? Eller har du kanske redan startat ett företag och vill ha hjälp med nästa steg? ALMI, Kalmar Science Park, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län vill genom en gemensam arbetsprocess bättre stötta dig som idébärare och guide dig rätt i systemet. Läs mer här


Många äldre i digitalt utanförskap under pandemin
Samtidigt som många äldre blivit flitigare på att använda digitala tjänster befinner sig en stor andel äldre fortfarande i ett digitalt utanförskap. Det skriver Dino Viscovi, forskare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med tre kollegor i en debattartikel i Sydsvenskan. Läs mer här


Pris för e-hälsouppsats
Omsorgsnämnden i Kalmar kommun delade den 25 mars ut stipendier till de studenter vid Linnéuniversitetet som har skrivit de mest intresseväckande och tillämpbara uppsatserna inom bland annat området e-hälsa och välfärdsteknik. Vinnare av stipendiet för e-hälsa och välfärdsteknik inom äldreomsorg är Johanna Boström och Charlotta Thomée Begic, med uppsatsen "Äldre personers erfarenhet och delaktighet vid användandet av e-hälsa". De vinnande uppsatserna kommer att användas som diskussionsunderlag inom förvaltningens systematiska utvecklingsarbete. Läs mer här


Kan förenklade surfplattor förgylla tillvaron för brukare? 
Emmaboda kommun provar just nu ut förenklade surfplattor som ska möjliggöra för brukare på särskilda boenden att få en videokonferenskanal till sina anhöriga. Louise Jonsson och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, undersöker hela teknikkedjan, från idé och beslutsfattande till installation, utbildning och support - och slutligen daglig användning och värdering hos brukare och personal. Intervjuer och datainsamling har redan nu kommit ganska långt, men projektet ska pågå under större delen av 2021. Vill du veta mer om projektet, vänligen kontakta Louise Jonsson på louise.jonsson@lnu.se eller Dino Viscovi på dino.viscovi@lnu.se.


Projekt DAHLIA utvecklar en digital lösning för behandling av långvarig smärta
Långvarig smärta drabbar mer än 20% av befolkningen och utgör en betydande andel av de patienter som söker behandling inom primärvården. Då farmakologisk behandling oftast inte fungerar finns ett stort behov av att utveckla och utvärdera digitala lösningar som kan spridas och implementeras i primärvården. En forskargrupp från Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet samarbetar med systemutvecklare och behandlare inom Region Kalmar län och utvecklar en flexibel digital lösning för långvarig smärta baserad på kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det föreslagna projektet Digital behavioural health treatment for chronic pain (DAHLIA) har syftet att genom ett antal optimeringsstudier empiriskt testa och systematiskt implementera interventionen över regionens 36 primärvårdscentraler, för att sedan bygga ut och sprida behandlingsmodellen över landet. Vill du veta mer om projektet eller har frågor om arbetet, vänligen kontakta Suzanne Petersson, Linnéuniversitetet, på suzanne.petersson@regionkalmar.se.


SeniorNet prisas för arbete med äldres digitala kompetens
Internetstiftelsens källkritikspris "Det gyllene förstoringsglaset" delas ut årligen till personer, initiativ eller organisationer som gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet. I år går Det gyllene förstoringsglasets hederspris till SeniorNet Sweden för deras arbete med att utbilda äldre i digital kompetens, kompetens som är en förutsättning för användandet av bland annat e-hälsolösningar. Läs mer här Forskningsseminarium 22/4: Digitala vårdkontakter i primärvården - erfarenheter från Region Kalmar län och Region Östergötland
Hör Pär Eriksson, doktorand vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, berätta om sin forskning kring digitala vårdkontakter i primärvården med erfarenheter från Region Kalmar län och Region Östergötland. "Jag är intresserad av hur arbetssituationen påverkas för läkare och sjuksköterskor när ny digital teknik som till exempel triagerings- och chattverktyg eller videosamtal införs på hälsocentralerna. Blir det smidigare eller krångligare, finns det några kritiska punkter som kan korrigeras? Och vilka är användarna?" Läs mer och anmäl dig här


Livsviktiga Samtal 28/4: Om cancern som lurar i bakfickan
Välkommen till det nionde seminariet i serien Livsviktiga Samtal. Cancer har drabbat både Anna Wahlstam och Victoria Vestman och det var det som förde dessa två entreprenörer samman. Tidigt bestämde de sig för att använda sina erfarenheter och att de ville vara ett stöd till andra som drabbats och nu är de på god väg. Tillsammans driver de podden "Vi ÄR inte cancer" där de pratar öppet och naket om hur det är att vara sjuk i cancer. Med stöd av Kalmar Science Parks inkubatorprogram utvecklar duon även en innovation som ska motivera till och underlätta rörelse under cancerbehandling. Läs mer och anmäl dig här


Filmserie: Att leda förändring
Region Stockholm har samlat inspirerande, forskningsbaserade metoder för de som vill utveckla arbetssätt med hjälp av digitalisering. Här finns bland annat fem korta filmer med professor Katarina Gidlund som ger konkreta råd till dig som ska leda en förändring. Med hjälp av enkla modeller tydliggör hon kloka sätt att förändra på, hur målen kan kommuniceras och hur du får engagerade medarbetare. Läs mer och se filmerna här


Rapport: Digitalisering och e-hälsa kan förbättra den psykiska hälsan
E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Rapporten beskriver utbudet av lösningar för dels behandlingar, dels förebyggande insatser och pekar också på möjlig utveckling på området. Läs mer och ladda ner rapporten här.


 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.