Det är mycket som är på gång inom eHealth Arena, både stort och smått. Ett av de större initiativen som vi är med och driver, och som vi informerat om tidigare, är arbetet med att etablera en europeisk digital innovationshub under rubriken "Health Innovation of Sweden". Ett väldigt spännande och viktigt arbete som görs i samverkan med ytterligare fem e-hälsosatsningar, RISE och Linnéuniversitetet, som är huvudsökande. Vi fick redan i höstas grönt ljus för vår första gemensamma ansökan och nu ska ytterligare en in i slutet av september.

Health Innovation of Swedens roll är att på olika sätt stötta utvecklingen, hjälpa till med implementering, utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar. Kunskaper inom cybersäkerhet, AI och High Performance Computing blir viktiga faktorer, där Health Innovation of Sweden kan bistå med expertkunskap kring hur till exempel data kan delas på ett säkert sätt.

En annan huvuduppgift blir att underlätta för näringslivet och offentlig sektor att tillsammans driva utvecklingen av nya digitala hälsotjänster. Ofta är trösklar i form av olika organisationers arbetsmetoder, kulturer och värderingar ett större hinder än den tekniska utvecklingen. Tillgång till miljöer där ny teknik och innovativa lösningar kan testas är därför central. Inom ramen för Health Innovation of Sweden finns det tillgång till ett stort antal testmiljöer och testbäddar för en mängd olika syften. Det är därför extra roligt att Region Kalmar nu satsar på att bygga upp en testbäddsmiljö med inriktning mot e-hälsa, som ni kan läs mer om nedan. 

Just nu är även en gemensam kommunikationsplattform under uppbyggnad för att det ska vara lätt att hitta information om vad satsningen syftar till, vad som erbjuds och vem man ska kontakta. Så snart den är lanserad kommer vi att informera om det. 

Som vanligt uppmanar vi er att också kontakta oss om ni har frågor eller funderingar! 

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.seHar ni en innovation och söker en testmiljö inom e-hälsa? 
Region Kalmar län utökar innovationsarbetet med ett projekt för testbäddsorganisation inriktat mot e-hälsa inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Testbädden vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer eller andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer här


Rapport: e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, och det syns även tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Läs mer här


Region Kalmar län skapar en överblick över digitaliseringsprocessen inom vården
Region Kalmar län har utformat en handlingsplan för arbetet med digitalisering inom hälso- och sjukvården på lokal nivå, med syfte att ge ett helikopterperspektiv på planeringen av digitaliseringsinsatser. Målet är att använda digitaliseringens möjligheter för att stödja invånarnas hälsa i vardagen, skapa egenkraft vid sjukdom och frigöra resurser i verksamheten genom digitalt stöd och nya arbetssätt. Läs mer här


Vitalis-stipendium till Sjukskrivningskollen
Sjukskrivningskollen, ett digitalt stödprogram för sjukskrivna patienter, har tilldelats Sveriges största stipendium inom digitalisering och e-hälsa, Vitalis-stipendiet. I motiveringen pekar juryn på att processledaren Anne-Lie Gustafsson vid Region Kalmar län, som står bakom e-hälsoapplikationen, tagit sig an en fråga som är mångfacetterad och svår, men där vinsten både för samhälle och individ är uppenbar. Läs mer här 


Debattartikel i Dagens Samhälle: Så kan Sverige få en världsledande digital vård
Nya metoder i vården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet - evidens från forskning och/eller konsensus bland erfarna kliniker - och svensk vård bör vila på svensk expertis. Det skriver Göran Petersson, seniorprofessor vid eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet, tillsammans med flera andra forskare i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. Läs mer härLivsviktiga Samtal 27/5: Digitala verktyg som stöd för personer med ätstörningsproblematik
Psykisk ohälsa är ett ökande problem i samhället, samtidigt som det ofta inte finns tillräckligt med resurser inom vården. Det gäller även vården av barn och ungdomar med ätstörningar. Petronella Gustafsson, som själv har lidit av ätstörning, har med hjälp av psykologer och terapeuter tagit fram ett digitalt stöd för personer med ätstörningar. Petronella har en lång bakgrund inom entreprenörskap och kommer under seminariet berätta mer om hur man kan göra en större impact och förändring i samhället genom digitalisering och kreativt tänkande. Läs mer och anmäl dig här 


Seminarium 2/6: Välfärdsteknik för boende, anhöriga och medarbetare
Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet och Ikano Bostad bjuder in till ett digitalt seminarium om välfärdsteknik för boende, anhöriga och medarbetare. Under seminariet diskuteras det senaste om möjligheter och hinder samt exempel på goda exempel nationellt och en internationell utblick mot Japan. Läs mer och anmäl dig här


IT-nätverksträff 3/6: Emeet om e-hälsa
Kan det som ni idag utvecklar och säljer också anpassas till en e-hälsotjänst? Eller har du och ditt företag redan e-hälsotjänster eller är på gång med att utveckla tjänster till e-hälsomarknaden? För dig som arbetar med IT-lösningar och IT-utveckling - häng med på nästa IT-nätverksträff som är ett emeet där vi förutsättningslöst, i små grupper, diskuterar med andra företag och organisationer med tema e-hälsa för att se ny utveckling, hitta nya produkter eller stilla nyfikenheten en stund. Läs mer och anmäl dig här


Matchmaking-event 10/6: AI och en åldrande befolkning 
Nu kan ditt företag / organisation träffa forskare från universitet i Japan och Sverige för samarbete inom AI och en åldrande befolkning. Den 10 juni anordnas ett digitalt matchmaking-event som ger möjlighet för forskare, företagsrepresentanter och offentlig verksamhet från båda länderna att nätverka, presentera forskning, nya utmaningar och diskutera potentiella projektidéer för framtida samarbeten och ansökan om finansiering för att starta upp ett samarbete. Temat på eventet är "Artificial Intelligence and the Future of Healthcare for Older Populations". Deadline för registrering är 6 juni. Läs mer här


Rapport från Vitalis 2021, 18-20/5
Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg, och var liksom förra året en helt digital konferens på grund av covid-19. Medarbetare inom eHealth Arena deltog i ett flertal olika sessioner. Svenska forskarnätverket för digital vård anordnade en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden, där Evalill Nilsson, universitetslektor och verksamhetsledare för eHälsoinstutet på Linnéuniversitetet, pratade om evidensläget när det gäller hur digitalt vårdtjänster kan stärka patient empowerment. Tora Hammar, universitetslektor på Linnéuniversitetet, var med på två presentationer som handlade om den forskning hon driver kring den nationella läkemedelslistan, med preliminära resultat från studier som genomfördes innan den nya lagen trädde i kraft.Konferenser och seminarier om digital vård
Svenska forskarnätverket för digital vård anordnar regelbundna lunchseminarier, där svenska och nordiska forskare berättar om sin forskning runt digital vård. Dessa spelas in och tillgängliggörs via nätverkets webbplats

Svenska läkaresällskapet anordnar årliga e-hälsodagar, som även de spelas in och tillgängliggörs på sällskapets webbplats. Årets e-hälsodag hade tema Digitala vårdmöten. Läs mer här 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.