När ett orosmoln börjat klinga av seglar ett nytt in med full kraft… Det gör att saker åter hamnar i en annan kontext. 

Vi fortsätter vårt arbete med att bidra till en ökad digitalisering inom vård och omsorg och är väldigt glada att vi tidigare i veckan lämnade in den ansökan om att etablera en digital europeisk innovationshub som vi nämnt så många gånger nu. Vi gör det tillsammans med en fantastiskt stark konstellation med KTH i spetsen och mer om det kan du läsa nedan. 

Telefonsupporten ”Support 2025” som ska bidra till en ökad digital inkludering främst med fokus på våra äldre har nu rullat sedan den 1 februari. Det är en utmaning att nå ut men vi har haft en hel del samtal och från ”rätt” målgrupp – hjälp oss gärna att sprida att den här hjälpen finns! 

Slutligen planerar vi nu för fullt för flera spännande aktiviteter som kommer att gå av stapeln i höst och först ut planerar vi, tillsammans med klustret DigiBusiness, en utvecklarkonferens. Syftet med konferensen är att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyten, nätverkande och självklart nya kunskaper inom viktiga områden. Vi berättar mer om det i nästa nyhetsbrev!

Och som vanligt uppmanar vi er att besöka vår hemsida som är under ständig utveckling och har ni tankar och idéer så tveka inte att höra av er!


/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se
Showroom för e-hälsa i hemmet öppnar igen

Efter tillfälliga stängningar på grund av pandemin är eHealth Arenas showroom öppet för besök igen! I en autentisk sovrumsmiljö visas exempel på hur digital teknik kan användas för att bedriva vård i hemmet och ger besökare möjlighet att själva se och testa lösningar. Om du inte har möjlighet att besöka oss fysiskt kan du i stället besöka vårt digitala showroom. 

Läs mer härNytt avsnitt av "En Livsviktig Podd"

Nu finns det ett nytt avsnitt av En Livsviktig Podd, eHealth Arenas podd om e-hälsa och digitalisering, som i de första avsnitten följer arbetet med framtidens rehabilitering och habilitering i Kalmar län. I det femte avsnittet åker vi tillsammans framåt i tiden - luta er tillbaka och häng med till år 2062! 

Podden finns på vår hemsida och där poddar finns (t ex Spotify, Apple Podcaster, Google Podcasts). Trevlig lyssning! Rapport: Patienters och anhörigas upplevelser och behov genom habiliterings- och rehabiliterings-processen

Inom Kalmar läns habilitering och rehabilitering pågår sedan våren 2021 ett gemensamt förbättringsarbete, Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära, mellan länets kommuner och Region Kalmar län, med stöttning av eHealth Arena och dess aktörer. Det första steget har varit att lyssna på patienters och anhörigas upplevelser och uttryckta behov i deras resa genom habiliterings- och rehabiliteringsprocessen. Detta har gjorts genom djupintervju och resultatet är nu sammanställt i en rapport.

Ladda ner rapporten här

Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära kommer också att berätta om erfarenheter med det gemensamma arbetet på e-hälsomässan 
Vitalis 17-19 maj 2022.


Health Data Sweden ansöker om att bli europeisk digital innovationshub

eHealth Arena är del i den digitala innovationshubben Health Data Sweden tillsammans med ett antal universitet, högskolor, forskningsinstitut, innovationscentrum och forskningsparker över hela landet. Health Data Sweden ska hjälpa till att säkra framtidens digitala hälso- och sjukvårdstjänster, med fokus på hälsodata och tillgängliga, hälsofrämjande och hållbara vård- och omsorgslösningar. 

Health Data Sweden ansöker just nu om att bli en European Digital Innovation Hub (EDIH), en satsning inom EU:s program Ett Digitalt Europa med syftet att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. 


Läs mer om Health Data Sweden och EDIH här


Söker du en testbädd för e-hälsa?

Söker du som företag, universitet, ideell organisation eller innovatör en testbädd för din produkt inom e-hälsa? Vill du testa ditt koncept på sjukhus, hälsocentral eller testa ett koncept på en patientgrupp? Region Kalmar län söker företag som har en produkt under utveckling inom e-hälsa, men som inte är färdig att säljas. En produkt eller tjänst där ni vill testa användarbarhet eller koncept i en simulerad eller verklig vårdmiljö/scenario.

Läs mer och ansök härRapport: VidCom – lovande men inte färdigt

Ett användarvänligt gränssnitt för videosamtal, på en platta som är anpassad för individer med särskilda behov. Så kan VidCom beskrivas, en teknik som testats på tre särskilda boenden i en av Kalmar läns kommuner och som utvärderats och sammanställs i en rapport av Linnéuniversitetet, inom eHealth Arena. 

VidCom svarar mot reella behov. När brukare får en enkel kanal till sina anhöriga och till personalen på sina boenden kan både livskvaliteten och effektiviteten förbättras. Vid testperiodens slut kvarstår därför förhoppningar på en liknande teknisk lösning. Men kanske inte i form av VidCom som inte fullt motsvarade förväntningarna på användarvänlighet och driftsäkerhet. Testperioden visade också att den tekniska komplexiteten inte bör underskattas. Brukare, personal och anhöriga måste dessutom utbildas för att lära sig tekniken, och arbetssätten vid boendena anpassas, när en ny teknik och nya rutiner kommer in. Detta är viktiga lärdomar att beakta vid framtida försök.

Ladda ner rapporten härNya forskningsartiklar 

Arbetet inom eHealth Arena har bidragit med underlag till två forskningsartiklar:

Digital Health Testbeds in Sweden: An exploratory study

Sustainable Healthcare System: A holistic perspective on the use and impact of mediciation management robots in home healthcare 
Seminarium 11/3: digitala signeringslistor

Kommunförbundet Kalmar Län och eHealth Arena bjuder in till två korta presentationer från bolag där digitala signeringslistor presenteras. Det i syfte att öka intresset för denna teknik och ge exempel på vad det finns för olika lösningar på marknaden.

Läs mer och anmäl dig härForskningsseminarium 17/3: Patients access to their electronic health records – experiences from Sweden and an international outlook

What happened when Swedish citizens got access to their medical records online? Did it change the dynamic between patients and healthcare providers? What are the most important reasons for reading the record? 17th of March researcher Maria Hägglund will present ten years of studies following the implementation process and effects of letting Swedish citizens getting full access to their medical records.

Seminariet hålls på engelska. Läs mer och anmäl dig härLinnéuniversitetet Live 24/3: Kika in i framtidens smarta hem 

T
orsdag den 24 mars bjuder eHälsoinstitutet in till mingel med forskare och projektledare inom e-hälsa, läkemedel, digitala vårdmöten och covid-teknologier. Varmt välkomna att mingla, testa VR-glasögon och kliva in i vår popup-utställning ”Framtidens smarta hem”.

Läs mer om evenemanget här

Är du redo att utveckla din idé? Sök till Kalmar Science Parks Boost Chamber! 

Vill du utveckla och testa din idé tillsammans med andra entreprenörer som brinner för innovation? Kalmar Science Parks Boost Chamber-program bygger på beprövad startup-metodik och är det första steget in i deras Incubator. Här får du utveckla och testa din idé i en kreativ miljö och får tillgång till professionell feedback och individuell affärscoaching.


Läs mer och anmäl dig här

 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.